EN designers
volume_up
{çoğul}

designers
volume_up
designeři {er. çoğ.}
(Laughter) Any computer designers in the room?
(smích) Jsou tu v místnosti nějací designéři počítačů?
And please, any designers out there? ~~~ OK, designers, please put up your hands, even though I can't even see you.
A prosím všechny designéry mezi námi - - prosím, designéři, zvedněte ruku, i když na vás nevidím.
(Video) (Crowd Noise) And that was, for us, was very interesting, because, as architects, as engineers, as designers, we always think about how people will use the things we design.
(Video) A to bylo pro nás velmi zajímavé, protože jako architekti, inženýři a designéři vždycky přemýšlíme, jak budou lidé používat věci, které navrhneme.
designers
volume_up
návrháři {er. çoğ.}
Designers recognize this type of collaboration as the essence of the iterative process.
A návrháři uznávají tento způsob spolupráce jako podstatu iteračního procesu.
It’s clear the designers sweated the details on this feature.
Je zřejmé, že návrháři si s detaily této funkce vyhráli.
Designers and developers can find resources to get started by visiting the Windows Dev Center.
Návrháři a vývojáři najdou materiály, které jim pomohou začít, na webu Windows Dev Center.

Çekçe' de "designers" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThey're the dominant builders and to a large extent, the dominant designers.
Ti jsou hlavními staviteli a do velké míry i hlavními dizajnéry.
EnglishThere's designers and builders of cities who are very interested.
Existují architekti a stavitelé, kteří mají velký zájem.
EnglishBut it was that work that was seen by Alex McDowell, one of the world's legendary production designers.
A stalo se, že tuto práci viděl Alex McDowell, jeden z legendárních světových designérů produkce.
EnglishLet's summon the best designer, the mother of all designers. ~~~ Let's see what evolution can do for us.
Povolejme nejlepší návrhářku, matku všech návrhářů: podívejme se, co pro nás může udělat evoluce.
EnglishSo the question is, what is the first question for designers?
Takže otázka je, co je tou prvotní otázkou pro návrháře?
EnglishAll right, now I'm going to show you some designers who work with illusions to give that element of surprise.
Dobrá, teď vám představím některé návrháře, kteří pracují s iluzemi, aby vyvolali moment překvapení.
EnglishYou're great designers, but your designs are selfish.
Jste velcí projektanti, ale vaše návrhy jsou sobecké.
EnglishDevelopers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~ Small business ~~~

English

~~~ Designers ~~~

~~~ Microsoft Security Essentials ~~~

~~~

~~~ Blog o Windows(v angličtině) ~~~

English. ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~

~~~ V podokně seznamu se zobrazuje malý obrázek alba. ~~~

EnglishTo the left are the designer’s initials (“DL”).
Napravo od portrétu je vyznačen letopočet „2006“ a značka mincovny „R“, nalevo pak iniciály autorky návrhu „DL“.
English. ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~ Small business ~~~

~~~ V případě těchto problémů postupujte podle pokynů uvedených v kroku 3. ~~~

EnglishDesigners ~~~

EnglishDesigners ~~~

Studenty ~~~

~~~

~~~ Soubory ke stažení pro Windows ~~~

~~~

~~~ Motivy pro Windows ~~~

English. ~~~ All about apps—and get more ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~ Small business ~~~

Další: 6. ~~~ Všechno o aplikacích a něco navíc ~~~

EnglishDevelopers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

English. ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~ Small business ~~~

~~~

~~~

~~~ Informace o dalších ovládacích tlačítkách ~~~

English. ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~ Small business ~~~

~~~ Náš výběr doporučených počítačů s Windows 8 a Windows RT ~~~

English. ~~~

~~~

~~~ Developers ~~~

~~~

~~~ Designers ~~~

~~~

~~~ Small business ~~~

~~~ Nastavte aplikaci Lidé tak, abyste měli přehled o všem, co je pro vás důležité. ~~~