"designed" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"designed" Çekçe çeviri

EN designed
volume_up
{sıfat}

designed (ayrıca: proposed, drafted, devised)
volume_up
navržený {sıf. er.}
All SCUBAPRO snorkels are hydro-dynamically designed for exceptional performance.
Všechny šnorchly SCUBAPRO jsou navrženy hydrodynamicky a nabízejí mimořádný výkon.
Monitors files and programs that are designed to work with web browsers.
Sleduje soubory a programy, které jsou navrženy pro práci ve webových prohlížečích.
The system was designed to augment human intelligence, it was called.
Systém navržený k obohacení lidské inteligence, jak to nazval.

"designed" için eşanlamlılar (İngilizce):

designed
design

Çekçe' de "designed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishJoint research at EU level is designed to complement national research programmes.
Posláním společného výzkumu na úrovni EU je doplňovat národní výzkumné programy.
EnglishIt is specifically designed to help small businesses address issues of defence.
Toto oddělení je speciálně navrženo pro pomoc malým podnikům v otázkách obrany.
EnglishThe personal computer, or PC, is designed to be used by one person at a time.
Osobní počítač (PC) je navržen tak, aby ho v daný okamžik využívala jediná osoba.
EnglishIntercultural dialogue should not be imposed or be designed in a condescending way.
Mezikulturní dialog by neměl být vnucován ani vytvářen blahosklonným způsobem.
EnglishThe European Union of 27 members is operating with rules designed for an EU of 15.
EU má dnes 27 členských zemí, avšak funguje podle pravidel stanovených pro 15 členů.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Byla zavedena s cílem usnadnit časově omezené pracovní působení v jiných zemích EU.
EnglishSystem Restore can fix many problems, but it’s not designed to do everything.
System Restore can fix many problems, but it’s not designed to do everything.
EnglishSo we've designed products and we analyzed chemicals down to the parts per million.
Takže jsme navrhli výrobky a analyzovali jsme chemikálie do nejmenších podrobností.
EnglishWe're designed to do that continuously -- to play and play a lot and not stop playing.
Jsme určeni si hrát neustále -- hrát si, a hrát si hodně a nepřestávat si hrát.
EnglishWe are debating a budget that is technically well designed, but politically idiotic.
Projednáváme rozpočet, který je technicky dobře řešený, ale politicky pitomý.
EnglishIt is surely unprecedented, although designed in full respect of the Treaties.
Je jisté, že nemá obdoby, ačkoli je vytvořen zcela v souladu se Smlouvami.
EnglishWe need to promote Union policies designed to overcome difficult family situations.
Musíme podporovat politiky Unie vytvořené na překonávání složitých rodinných situací.
EnglishIt’s designed to get you to your favorite apps and sites, as quickly as possible.
Je navržena tak, aby vám co nejrychleji nabídla vaše oblíbené aplikace a webové stránky.
EnglishEverything depends on how those actions are designed and put into practice.
Všechno záleží na tom, jak jsou tato opatření navržena a uvedena do praxe.
EnglishTheir usefulness also depends crucially on the way in which they are designed.
Jejich užitečnost do velké míry závisí na způsobu, jakým jsou navržené.
EnglishNo, only gadgets that were designed for 64-bit versions of Windows will work.
Ne, budou fungovat jen miniaplikace navržené pro 64bitové verze Windows.
EnglishThe RAPEX system was designed to prevent accidents caused by dangerous products.
Systém RAPEX byl navržen tak, aby zabraňoval vzniku nehod způsobených nebezpečnými výrobky.
EnglishThis monitoring system should be specifically designed to prevent social dumping.
Tento systém pro dohled by měl být navržen speciálně na ochranu proti sociálnímu dumpingu.
EnglishThis tutorial is designed to help you create, join, and use a homegroup.
Tento kurz vám pomůže s vytvořením, připojením a používáním domácí skupiny.
EnglishWindows RT is only compatible with printers that are designed to work with Windows RT.
Systém Windows RT je kompatibilní jenom s tiskárnami, které jsou určené pro Windows RT.