"deserts" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"deserts" Çekçe çeviri

EN deserts
volume_up
{çoğul}

deserts
volume_up
pouště {diş. çoğ.}
Deserts get more energy from the sun in six hours than humankind uses in a year.
Z pouště lze za šest hodin získat více sluneční energie, než lidstvo spotřebuje za rok.

"deserts" için eşanlamlılar (İngilizce):

deserts
desert

Çekçe' de "deserts" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishEuropean money is definitely better spent on FRONTEX than in the deserts of Afghanistan.
Evropské peníze se rozhodně použijí lépe na FRONTEX, než v pouštích Afghánistánu.
EnglishWe know that 0.3% of the planet's deserts could supply the entire world with energy.
Jsme si vědomi toho, že 0,3 % pouští na celé planetě by mohla celý svět zásobovat energií.
EnglishThis is EU democracy and it will one day reap its just deserts.
Toto je demokracie EU a jednoho dne sklidí své zasloužené ovoce.
EnglishWe depend on water, forests, deserts, oceans.
Jsme závislí na vodě, lesích, pouštích, oceánech.
EnglishThe idea is, of course, to transmit the electricity to Europe via high voltage direct current lines from the deserts.
Záměr samozřejmě spočívá v přenosu elektrické energie do Evropy prostřednictvím vedení vysokého napětí přímo z pouští.