"to depress" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to depress" Çekçe çeviri

EN

to depress [depressed|depressed] {fiil}

volume_up

Çekçe' de "to depress" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAt a time when SMEs are struggling to survive an already dire economic climate, this is only helping to depress a difficult situation.
V době, kdy malé a střední podniky bojují v už tak nehostinném ekonomickém prostředí o svoje přežití, to jenom přispívá ke zhoršení složité situace.
EnglishIt is the only real bastion we have against the risk that consolidation might depress the European economy in a severe and irreversible way.
Je to jediná skutečná pevnost, která nás chrání před rizikem, že by konsolidace mohla těžce a nevratně tlačit na pokles evropského hospodářství.
EnglishFurthermore, illegal work should be considered as nothing less than a social evil, since it can depress wages and working conditions, as well as distorting competition between businesses.
Navíc nelegální práce by měla být považována za nic méně než sociální zlo, jelikož může snížit platy a pracovní podmínky a narušit hospodářskou soutěž mezi podniky.