"to delimit" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to delimit" Çekçe çeviri

EN to delimit
volume_up
[delimited|delimited] {fiil}

to delimit
Specifically, it is about delimiting disadvantaged areas and, in particular, about finding new ways of delimiting them.
Konkrétně se v něm jedná o vymezení znevýhodněných oblastí a především o nalezení nových způsobů, jak je vymezit.
We must strengthen the functioning of the courts and other structures and delimit their competences, and on this note I would like to bring my speech to a close.
Musíme posílit fungování soudů a jiných struktur a vymezit jejich pravomoci a touto poznámkou bych rád svoje vystoupení zakončil.
The action plan, on the other hand, is intended to delimit the scope of the directive and ensure that we channel the experience which we have gained from common projects into standardisation.
Na druhé straně je cílem akčního plánu vymezit oblasti působnosti směrnice a zajistit, aby při standardizaci byly využity zkušenosti získané ze společných projektů.