"dead" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"dead" Çekçe çeviri

volume_up
dead {sıf.}

EN dead
volume_up
{sıfat}

dead
volume_up
mrtev {sıf. er.}
Osama is dead but terrorism is alive and has targeted innocent people all over the world.
Bin Ládin je mrtev, ale terorismus žije a zaměřuje se na nevinné lidi po celém světě.
He gasps to the operator, "My friend is dead.
Vychrlí na operátora, "Můj přítel je mrtev.
dead (ayrıca: exanimate, lifeless, insentient)
volume_up
mrtvý {sıf. er.}
It has been declared dead and buried by those who, in fact, are opposed to the climate targets.
Za mrtvý a pohřbený jej prohlásili ti, kdo jsou ve skutečnosti proti klimatickým cílům.
(Laughter) Feminism is not dead, by no means.
(smích) Feminismus není mrtvý, to rozhodně ne.
(Laughter) ~~~ Listen, you'll see being dead is dandy.
(smích) Poslouchej, uvidíš, že být mrtvý je frajeřina.
dead
dead (ayrıca: drab, gray, humdrum)
volume_up
fádní {sıf.}
dead (ayrıca: dim, dull, faint, feeble)
volume_up
mdlý {sıf. er.}
dead (ayrıca: fixed, immovable, inert, motionless)
volume_up
nehybný {sıf. er.}
dead (ayrıca: necrotic)
volume_up
odumřelý {sıf. er.}
dead (ayrıca: abandoned, derelict, deserted, desolate)
volume_up
opuštěný {sıf. er.}
dead (ayrıca: dry, sear)
volume_up
uschlý {sıf. er.}
dead (ayrıca: extinct)
volume_up
vymřelý {sıf. er.}
dead (ayrıca: absolute, ample, arrant, clean)
volume_up
úplný {sıf. er.}

Çekçe' de "dead" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishReforms have ground to a halt and those implemented are basically dead letter.
Reformy ztratily dech a ty, které byly realizovány, jsou v podstatě jen na papíře.
EnglishThis resolution is not focused on the past, although it does also concern the dead.
Toto usnesení není soustředěno na minulost, přestože se týká rovněž zemřelých.
EnglishThe vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
Bakterie cholery se rychle šíří a počet mrtvých narůstá geometrickou řadou.
EnglishBy the way, this whole business of talking to the dead, it's not that big a deal.
Mimochodem, celá tahle záležitost s mluvením k mrtvým není až tak zajímavá.
EnglishWith over 900 now dead, the futility of politics-by-war is painfully evident.
S více než 900 novými mrtvými je bolestivě jasné, jak neúčinná je válečná politika.
EnglishWe have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
Ve zprávách jsme se museli dívat na fotografie jejich vyplavených mrtvých těl.
EnglishSix outstanding journalists and human rights activists dead in less than eight months.
Šest vynikajících novinářů a obhájců lidských práv zabito za necelých osm měsíců.
EnglishThe situation there regarding missing persons and the dead or wounded is very unclear.
Tamní situace, pokud jde o nezvěstné a mrtvé či raněné, je velice neprůhledná.
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
My všichni máme závazek k těm zemřelým, že neučiníme oběti z těch žijících.
EnglishWe are talking about over 1 000 dead and 15 000 sick and the numbers keep rising.
Mluvíme o více než 1 000 mrtvých a 15 000 nemocných a čísla stále rostou.
EnglishCircumstances are different but the result is the same: an innocent person dead.
Okolnosti jsou odlišné, ale výsledek je stejný - smrt nevinného člověka.
EnglishThis manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
Tento manévr dovolil udržet při životě zprávu, která již byla fakticky dávno neúčinná.
EnglishIt's a beautiful piece of filmmaking, but everything is desolate, everything is dead.
Je to výborně natočený film, ale všechno je zdevastované, všechno je mrtvé.
EnglishFifty thousand people dead, thousands still missing and three million homeless.
Padesát tisíc mrtvých obyvatel, tisíce stále pohřešovaných a tři miliony lidí bez domova.
EnglishThat Constitution is dead and buried, at least if we call ourselves democrats.
Tato ústava je mrtvá a pohřbená, přinejmenším pokud si říkáme demokraté.
EnglishHowever, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.
Nicméně směr, který navrhuje tato zpráva, jednoduše řečeno nikam nevede.
EnglishOtherwise, the majority of the good recommendations made herein will remain a dead letter.
Jinak většina dobrých doporučení, která zde byla učiněna, zůstane jen na papíře.
EnglishAll it takes is for a supernova to go off a few light years away, and we'll all be dead!
Stačí jen, aby pár světelných let odtud vybuchla supernova, a je po nás všech!
EnglishIn other words, early humans are eating dead animals -- no argument, that's a fact.
Jinými slovy, první lidé jedli mrtvá zvířata -- bez pochyby, to je fakt.
EnglishAnd in the last four or five years, we're finding dead bears popping up all over the place.
A v poslední čtyřech nebo pěti letech, nacházíme mrtvé medvědy, kam se podíváme.