"corporate" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"corporate" Çekçe çeviri

EN corporate
volume_up
{sıfat}

corporate
Budgetary temerity and probably some corporate academic interests soured the whole discussion.
Celou diskusi ochladil odvážný rozpočet a pravděpodobně nějaké firemní akademické zájmy.
If you're on a corporate network, you'll need to contact your network administrator.
Pokud pracujete ve firemní síti, bude nutné se obrátit na správce sítě.
It works with either calling card or corporate PBX.
Spolupracuje buď s telefonní kartou nebo firemní ústřednou.
corporate
In the past, the left was justifiably criticised for wanting to divide society into corporations and corporate representation.
V minulosti byla levice oprávněně kritizována za to, že chtěla rozdělit společnost na korporace a korporativní zastoupení.
corporate
corporate (ayrıca: business, factory)
volume_up
podnikový {sıf. er.}
If you are on a corporate network, the network settings might be the problem.
Pokud jste v podnikové síti, může být příčinou problému nastavení sítě.
Corporate social responsibility (CRS) is a component of business strategy.
Společenská odpovědnost firem (CRS) je součástí podnikové strategie.
If you're on a corporate network, there might be a problem with the network settings.
Pokud jste v podnikové síti, může být příčinou problému nastavení sítě.
corporate (ayrıca: collective, common, joint, mutual)
volume_up
společný {sıf. er.}
Subject: Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)
Předmět: Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob
In the end, we need a consolidated corporate tax base.
Nakonec budeme potřebovat společný konsolidovaný daňový základ.
Předmět: Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob

"corporate" için eşanlamlılar (İngilizce):

corporate

Çekçe' de "corporate" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
Minulý rok bylo 997 miliard dolarů zpronevěřeno ve firmách jen ve Spojených státech.
EnglishI was 26 years in the corporate world, trying to make organizations profitable.
Pracovala jsem 26 let v podnikovém světě a snažila se udělat organizace výdělečnými.
EnglishI found this to be true, both on the individual level and at a corporate level.
Zjistil jsem, že je to pravda, jak pro jednotlivce, tak pro korporaci.
EnglishIf you are on a corporate network, the network settings might be the problem.
Pokud jste v podnikové síti, může být příčinou problému nastavení sítě.
EnglishThis is not a matter of additional bureaucracy and new corporate obligations.
Není to předmětem dodatečné byrokracie a nových obchodních povinností.
EnglishIf you're on a corporate network, there might be a problem with the network settings.
Pokud jste v podnikové síti, může být příčinou problému nastavení sítě.
EnglishIn Google, expressions of corporate compassion almost always follow the same pattern.
U Googlu výrazy firemního soucitu skoro vždy napodobují stejný vzor.
EnglishSuch harmonisation will only increase the attractiveness of non-EU corporate locations.
Taková harmonizace by pouze zatraktivnila mimoevropská obchodní místa.
EnglishMember States will continue to decide their own corporate tax rates.
Členské státy budou nadále rozhodovat o svých sazbách daně z příjmů právnických osob.
EnglishThe long-term goal of the Commission is to achieve a consolidated corporate tax base.
Dlouhodobým cílem Komise je dosáhnout konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob.
EnglishECB Opinion on the Central Corporate Credit Register in Belgium
Stanovisko ECB k centrálnímu registru úvěrů poskytovaných společnostem v Belgii
EnglishCorporate social responsibility (CRS) is a component of business strategy.
Společenská odpovědnost firem (CRS) je součástí podnikové strategie.
EnglishThe Commission has no plans to make proposals on corporate tax rates.
Komise neplánuje předložit návrhy k sazbě daně z příjmů právnických osob.
English. - I welcome my colleague Harlem Desir's report on corporate social responsibility.
písemně. - Vítám zprávu svého kolegy Harlema Desira o sociální odpovědnosti podniků.
English(PL) Mr President, what has been done so far to reduce the corporate tax burden?
(PL) Pane předsedající, co bylo doposud uděláno ke snížení zatížení daní z příjmů právnických osob?
EnglishInclude the local office phone number rather than the corporate line, if possible.
Zde je několik rad, jak snáze odlišit svou firmu od ostatních:
EnglishAnd even more policy makers and the corporate sectors would like to see how the world is changing.
A zákonodárci a privátní sektor by také velmi rádi sledovali, jak se svět mění.
EnglishThat is why I also voted in favour of provisions which emphasise corporate social responsibility.
Proto jsem také hlasovala pro opatření, jež akcentují sociální odpovědnost podniků.
EnglishSo just to take some quick examples: People text or do email during corporate board meetings.
Abych řekla několik rychlých příkladů: Lidé posílají SMS a emaily během firemních porad.
EnglishThis secrecy and the supposed protection of corporate interests will be stopped here and now.
Tomuto tajnůstkářství a domnělé ochraně bude teď a tady učiněna přítrž.