"convenience" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"convenience" Çekçe çeviri

EN convenience
volume_up
{isim}

convenience (ayrıca: comfort, cosiness, ease)
Because it's for the convenience of the child; it's not for the convenience of the teacher.
Protože to je pro pohodlí toho dítěte; není to pro pohodlí učitele.
These links are produced automatically for your convenience.
Tyto odkazy jsou generovány automaticky pro vaše pohodlí.
There are also alternatives to a simple repeal which might produce better convenience for passengers and maintain security.
Kromě prostého zrušení existují i jiné možnosti, které zvyšují pohodlí cestujících a zachovávají jejich bezpečnost.
convenience (ayrıca: comfort)
convenience
convenience (ayrıca: advantage, asset, benefit, merit)
volume_up
výhoda {diş.}
convenience (ayrıca: apparatus, appliance, arrangement, device)
But then you take the toilet and you position it as a modern, trendy convenience.
A pak vezmete toaletu a vykreslíte jí jako moderní a užitečné zařízení.

Çekçe' de "convenience" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishSubstandard vessels sailing under flags of convenience are slashing transport prices.
Nevyhovující plavidla plující pod cizími vlajkami snižují ceny za dopravu.
EnglishThe first test will be to monitor the flags of convenience belonging to European countries.
Prvním testem bude monitorování lodí pod cizími vlajkami patřícími evropským zemím.
EnglishCombine Windows 8 with innovative design for dual-use convenience on your terms.
Zkombinujte Windows 8 s inovativním designem a dvojím způsobem použití podle toho, jak budete chtít.
EnglishIn particular, we highlight the fight against abuses of flags of convenience or substandard vessels.
Zdůrazňujeme zejména boj proti zneužívání smluvních vlajek a nestandardních plavidel.
EnglishHowever, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Věřím však, že co nejdříve dostanu vaši podrobnou odpověď.
EnglishParliament is calling on the Commission to continue its fight against abuses of flags of convenience.
Parlament vyzývá Komisi, aby pokračovala ve svém boji proti zneužívání smluvních vlajek.
EnglishI would urge you to have a look at the atlas: it is not very well known, but this is a flag of convenience.
Podívejte se do atlasu: není příliš známá, ale je to "výhodná vlajka".
EnglishThe comparison drawn by the previous speaker about the rather bizarre marriage of convenience is very apt.
Přirovnání nastolené předcházejícím řečníkem o spíše bizarní svatbě z rozumu je velmi výstižné.
EnglishThe target date of seeing the new system up and running by the end of the year is not just for practical convenience.
Konečným termínem spuštění nového systému je konec roku, což je nejen praktické a výhodné.
EnglishSynthetic trans-fats and flavour enhancers in industrially produced convenience foods should be banned.
je třeba zakázat syntetické transmastné tuky a zvýrazňovače chuti v průmyslově předpřipravených pokrmech.
EnglishSixthly, flags of convenience are symbols of competitiveness and the EU's anti-labour maritime policy.
Zašesté, zvýhodněné vlajky jsou symbolem konkurenceschopnosti a protipracovní námořní politiky Evropské unie.
EnglishI can assure you that I will be happy to present to you the proposal at the earliest convenience after its adoption.
Mohu vás ujistit, že až návrh schválíme, velmi rád vám jej předložím v nejbližším možném termínu.
EnglishLeave a disc in your computer’s burner and copy files to it at your convenience, such as for routine backup
Disk zůstává ve vypalovačce počítače a normálně se na něj kopírují soubory, například při běžném zálohování
EnglishThe above list is provided only for your convenience.
Výše uvedený seznam má pouze informativní charakter.
EnglishLeave a disc in your computer’s burner and copy files to it at your convenience, such as for routine backup
Ponechání disku ve vypalovačce počítače a průběžné kopírování souborů na něj, například při běžném zálohování
EnglishThis highly responsive and portable 14-inch Ultrabook offers a long battery life and the convenience of touch.
Tento rychlý a přenosný ultrabook s úhlopříčkou 14 palců nabízí dlouhou výdrž na baterie a dotykové ovládání.
EnglishOneNote and the convenience of shared shopping lists
EnglishCertain Member States accommodate flags of convenience, or tax havens as they are known in the field of finance.
Některé členské státy poskytují vlajky podle práva výběru, nebo hostí daňové ráje, jak jsou známé ve světě financí.
EnglishBoth should strive for greater mutual economic integration and their partnership should be a marriage of convenience, not a love match.
Měly by lépe integrovat své ekonomiky a uzavřít partnerství z rozumu, nikoliv sňatek z lásky.
EnglishMonetary union is not a matter of convenience.