"construction waste" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"construction waste" Çekçe çeviri

EN construction waste
volume_up
{isim}

construction waste

Çekçe de "construction waste" için benzer çeviriler

construction isim
to construct fiil
waste isim
waste sıfat
to waste fiil

Çekçe' de "construction waste" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English• Mandatory recycling targets for municipal waste, as well as construction and demolition waste;
• Závazné cíle, pokud jde o recyklaci komunálního odpadu i stavebního a demoličního odpad.
EnglishThe same article also requires that by 2020 70% of construction and demolition waste be recycled.
Tentýž článek rovněž vyžaduje, aby bylo do roku 2020 recyklováno 70 % stavebního a demoličního odpadu.
EnglishI would like to urge it once again to develop the directive on construction and demolition waste along the lines we agreed seven years ago in the Sixth Environmental Action Programme.
Rád bych ji znovu vyzval k zavedení směrnice o odpadu ze staveb a demolicí podél cest, kterou jsme odsouhlasili před sedmi lety v šestém environmentálním akčním programu.
EnglishAs for ROP 2007-2013, EUR 110 million has been earmarked for the construction of waste treatment facilities, and EUR 50 million for the financing of municipal separate-collection facilities.
Pokud jde o ROP na období 2007-2013, 110 milionů EUR bylo přiděleno na výstavbu zařízení na zpracování odpadu a 50 milionů EUR na financování obecních zařízení na oddělený sběr.