"congress" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"congress" Çekçe çeviri

EN congress
volume_up
{isim}

congress
The European Union Federalists Congress is held in Montreux, Switzerland.
Ve švýcarském Montreux se koná kongres Evropské federalistické unie.
A recent European congress on the family at the University of Ružomberok ...
Nedávný evropský kongres o rodině na univerzitě v Ružomberku ...
By the early 90s, Congress passed the law that changed everything.
Začátkem 90. let, Kongres schválil zákon, který všechno změnil.
congress
congress (ayrıca: assembly)

Çekçe' de "congress" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI shall strive to forge closer ties with the United States Congress at all levels.
Vynasnažím se vytvořit užší vazby na všech úrovních s Kongresem Spojených států.
EnglishI represent Munich, and the headquarters of the World Uighur Congress is in Munich.
Zastupuji Mnichov a ústředí Světového ujgurského kongresu je v Mnichově.
EnglishThree days later, it was not adopted by Congress and the Americans were back to square one.
O tři dny později nebyl plán schválen Kongresem a Američané byli zpět na začátku.
English(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
- Pronesl jej v prosinci 1862 na druhém výročním zasedání Kongresu.
EnglishLibrary of Congress: 17 million books, of which half are in English.
Knihovna Kongresu USA: 17 milionů knih. ~~~ Z nichž polovina je v anglickém jazyce.
EnglishI was in Bonn last week at the EPP Congress, and there the President of Georgia spoke.
Minulý týden jsem se zúčastnil Kongresu skupiny PPE v Bonnu, kde hovořil i prezident Gruzie.
EnglishCuster recommends that Congress find a way to end the treaties with the Lakota as soon as possible.
Custer doporučil Kongresu najít způsob, jak co nejdříve ukončit smlouvy s Lakoty.
EnglishI mention that also in view of the new majorities in the US Congress.
Zmiňuji se o tom také v souvislosti s novými většinami v Kongresu USA.
EnglishCommissioner Verheugen also emphasised the importance of cooperation with Congress.
Význam spolupráce s Kongresem zdůraznil i komisař Verheugen.
EnglishA few days ago, we were in the US having discussions with our colleagues from Congress.
Před několika dny jsme byli ve Spojených státech a vedli jsme diskuse se svými kolegy z Kongresu.
EnglishWe hope that the new realities of Congress will not hamper the possibilities for voting for this treaty.
Doufáme, že nová situace v Kongresu neohrozí možnosti odsouhlasení této smlouvy.
EnglishThe criticism from Boeing and from Congress needs to be resisted - and resisted strongly.
Kritice ze strany Boeingu a Kongresu se musíme razantně bránit.
EnglishIn August, the President of this Parliament participated at the congress of the German Landsmannschaft.
V srpnu se předseda tohoto Parlamentu zúčastnil kongresu německého Landsmannschaftu.
EnglishAt the congress, we heard someone say these were farmers' funds.
Na kongresu jsme slyšeli, jak někdo řekl, že to jsou fondy zemědělců.
EnglishShe had heard him at the Library of Congress a few weeks before at this extravagant black-tie affair.
Slyšela ho hrát v Konkresové knihovně před několika týdny na jedné extravagantní akci.
EnglishI also draw attention to the remark made by Vice-President Verheugen about the engagement of Congress.
Rovněž upozorňuji na poznámku pana místopředsedy Verheugena o angažovanosti Kongresu.
EnglishI know that the European Parliament is ready to do so, and this should also come from Congress.
Vím, že Evropský parlament je to připraven udělat, a stejný signál by měl přijít i z Kongresu.
EnglishHis task has not been easy, especially in view of the lack of cooperation on the part of the US Congress.
Neměl snadný úkol, zejména s ohledem na nedostatečnou spolupráci amerického Kongresu.
EnglishI officially opened Parliament's new Liaison Office with the United States Congress in Washington.
Oficiálně jsem otevřel nový styčný úřad Parlamentu s Kongresem Spojených států ve Washingtonu.
EnglishIn addition to that, Prague is also a well-established and beautiful European congress destination.
Praha je navíc osvědčeným a krásným evropským kongresovým centrem.