"compact" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"compact" Çekçe çeviri

EN

compact {isim}

volume_up
compact (ayrıca: pressing)

Çekçe' de "compact" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishYou can choose to play files that have a consistent file name in compact mode.
Soubory se stálým názvem je možné přehrávat vždy v kompaktním režimu.
EnglishFor Photo Gallery: SQL 2005 Compact Edition and Windows Imaging Codecs
Fotogalerie: SQL 2005 Compact Edition a kodeky pro zpracování obrázků systému Windows*
EnglishFor info about using this command, type compact /help at a command prompt.
Chcete-li získat informace o tomto příkazu, zadejte do příkazového řádku příkaz compact /help.
EnglishThe 'Compact for Growth and Jobs' will mobilise €120 billion for immediate investment.
Z dosaženého Paktu pro růst a zaměstnanost se k bezprostřednímu investování uvolní 120 miliard eur.
EnglishCompact knife blade to be worn on a BC as a primary or backup.
Ideální nůž pro připevnění ke kompenzátoru vztlaku nebo jako záložní nůž
EnglishIn the text box, type all or part of the file name that you want to play in compact mode.
V textovém poli zadejte název nebo část názvu souboru, který má být přehráván v kompaktním režimu.
EnglishTo compress files or folders from the Command Prompt window, you can use the compact command.
Pokud chcete soubory nebo složky komprimovat z okna Příkazový řádek, můžete použít příkaz compact.
EnglishA flash memory card, such as an Secure Digital (SD) or CompactFlash memory card, that's in a card reader
Paměťová karta, například SD (Secure Digital) nebo CompactFlash, vložená do čtečky karet
EnglishThe question relates to CFL, or compact fluorescent lamps.
Otázka se týká kompaktních fluorescenčních zářivek.
English(It will be removed when I select 'Compact This Folder')
(Odstranení provedete volbou 'Komprimovat složku')
EnglishMicrosoft Security Essentials is efficient and compact.
Program Microsoft Security Essentials pracuje efektivně a vyžaduje pouze malé množství systémových prostředků.
EnglishWe do not want the cohesion policies to be compared to Emmental cheese, which looks very compact on the outside.
Nechceme, aby byly politiky soudržnosti přirovnávány k ementálu, který působí z vnějšku velmi kompaktně.
EnglishMost digital cameras store pictures on a CompactFlash memory card or a Secure Digital (SD) card.
Ve většině digitálních fotoaparátů jsou obrázky uloženy na paměťové kartě CompactFlash nebo na kartě Secure Digital (SD).
EnglishAutomatically compact folders when it will save over
Automaticky komprimovat složky, jakmile presáhnou
EnglishYou will even find some of the most compact and discreet fixed dome cameras on the market, measuring only
Naleznete i některé z nejkompaktnějších a nejdiskrétnějších nepohyblivých kopulovitých kamer na trhu, měřicích pouze
EnglishThere are many different kinds of flash memory cards, such as CompactFlash and Secure Digital (SD) memory cards.
Existuje mnoho různých druhů paměťových karet Flash, například paměťové karty CompactFlash a Secure Digital (SD).
EnglishThe ALADIN 2G combines this sophisticated algorithm with the compact size and accessibility of the Aladin family.
Pro freedivery nabízí Aladin 2G vlastní APNOE režim s kratšími intervaly záznamu, četné zvukové alarmy a speciální deník.
EnglishThis can also be called a CD burner, compact disc-recordable (CD-R) drive, or compact disc-rewriteable (CD-RW) drive.
This can also be called a CD burner, compact disc-recordable (CD-R) drive, or compact disc-rewriteable (CD-RW) drive.
EnglishMost digital cameras store pictures on a flash memory card, such as a CompactFlash or Secure Digital (SD) card.
Většina digitálních fotoaparátů ukládá obrázky na paměťovou kartu flash, jako je například karta CompactFlash nebo Secure Digital (SD).
EnglishBut it will be a compact programme.