"chart" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"chart" Çekçe çeviri

EN chart
volume_up
{isim}

chart (ayrıca: graph)
volume_up
graf {er.}
On the Insert tab, choose Chart to create virtually any style of chart you can imagine.
Na kartě Vložení klikněte na tlačítko Graf a vyberte některý z nepřeberné nabídky stylů grafu.
You can also copy a chart from Excel and paste it into PowerPoint.
Graf je možné také zkopírovat z aplikace Excel a vložit do aplikace PowerPoint.
This chart takes four different factors and says how much do they explain teaching quality.
Tento graf ukazuje 4 různé faktory a ukazuje, jak moc ovlivňují kvalitu učení.
chart (ayrıca: diagram, scheme)
chart (ayrıca: map)
volume_up
mapa {diş.}
chart (ayrıca: design, draft, layout, scheme)
chart (ayrıca: figure, schema, scheme, cadre)
So here's what the org chart of the gang looks like.
Takhle tedy vypadá schéma organizace gangu.
I don't know if any of you know very much about org charts, but if you were to assign a stripped-down and simplified McDonald's org chart, this is exactly what the org chart would look like.
Netuším, kolik toho vy víte o schématech organizace, pokud byste měli zjednodušit schéma McDonald's, pak by vypadalo právě takhle.
chart (ayrıca: bar, sign, table)
volume_up
tabulka {diş.}
chart (ayrıca: ladder, short ladder)

"chart" için eşanlamlılar (İngilizce):

chart
English

Çekçe' de "chart" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPowerPoint will guide you through the process of making and customizing your chart.
PowerPoint vás provede celým postupem vytvoření a úprav vloženého grafu.
EnglishThose little buttons, I had them all expanded except for the date chart.
Tady ta malá tlačítka - užila jsem je, abych vše, kromě historie, rozšířila.
EnglishMouse-over the line chart to see the euro area inflation rate in the different months.
Pokud myší pojedete po křivce, zobrazí se míra inflace v eurozóně v jednotlivých měsících.
EnglishBut the whole point of this thing is for them to look at this chart and fill it out.
Ale podstatou je, aby se podívaly na tuto tabulku a vyplnily ji.
EnglishThe first task is to chart and remove all existing obstacles - political as well as technical.
Prvním úkolem je vymezit a odstranit všechny stávající překážky - politické i technické.
EnglishBack to that chart at the beginning, the Goldman Sachs chart.
Obávám se, že tato skutečnost vypovídá hodně o současné situaci.
EnglishInstead of heading for the rocks of isolation, let us together chart the course of cooperation.
Místo abychom směřovali k izolaci, vydejme se cestou spolupráce.
EnglishBack in the beginning of the data presented in this chart, China was the world's high-technology leader.
Na úplném začátku dat zobrazených v tomto grafu byla Čína technologickým lídrem na světě.
EnglishThe reason you're not allowed to chart love is because we think of love as a binary thing.
Nesmí se to proto, že láska je pro nás binární.
EnglishThis chart is comprised of four completely independent studies.
V této tabulce jsou zaneseny čtyři nezávislé studie.
EnglishUse the chart below to see which Google Mail features are supported for each of the different access choices.
V tabulce níže jsou uvedeny dostupné funkce aplikace Google Mail pro jednotlivé způsoby přístupu.
EnglishThey ate, and he showed me on a chart, how they ate about 20 percent more feed to feed their livers.
Husy snědly, a ukázal mi to na grafech, snědly asi o 20 procent více potravy, která zjemňuje jejich játra.
EnglishHere’s a chart showing the different drive types and optimization available for each:
V následující tabulce najdete přehled různých typů jednotek a typů optimalizace, které lze pro jednotlivé jednotky použít:
EnglishSo in the center is the most primitive, and this is a genealogical chart of all life on earth.
EnglishFor example, countries must now chart sources of pollution and also include concentrations in sediment and biota.
Země musí nyní například mapovat zdroje znečištění a zahrnout rovněž koncentrace v sedimentu a biotě.
EnglishAnd it went number one on the pop chart in 17 countries.
A pak se to stalo hitem číslo jedna v 17 zemích.
EnglishWe maintain that, put that together as a project to really chart the universe across all scales.
Pracovali jsme na něm, dali jsme jej dohromady jak projekt, který skutečně mapuje vesmír s použitím všech stupnic velikosti.
EnglishWe will need resources in our flow chart.
Budeme potřebovat zdroje na naplánování dalšího postupu.
EnglishIt is important that we chart the path forward.
EnglishThis is his chart, which is not quite published yet.