"calculated" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"calculated" Çekçe çeviri

EN calculated
volume_up
{sıfat}

calculated (ayrıca: computed, enumerated)
volume_up
vypočítaný {sıf. er.}
calculated (ayrıca: deliberate, intended, intentional, wilful)
volume_up
záměrný {sıf. er.}
calculated (ayrıca: conscious, deliberate, intended, intentional)
volume_up
úmyslný {sıf. er.}

"calculated" için eşanlamlılar (İngilizce):

calculated

Çekçe' de "calculated" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishI've calculated the total we need at 21 billion hours of game play every week.
Spočítala jsem celkový čas, který potřebujeme, na 21 miliard hodin hraní týdně.
EnglishWe have calculated the CO2 impact: 125 g in 2015 is worse than 130 g in 2012.
Vypočítali jsme vliv CO2: 125 g v roce 2015 je horší situace než 130 g v roku 2012.
EnglishThe exact way in which the security charges will be calculated must be comprehensible.
Konkrétní způsob výpočtu poplatku za bezpečnostní ochranu by měl být srozumitelný.
English* Consumer price inflation in the euro area is calculated every month by Eurostat.
* Růst spotřebitelských cen v eurozóně vypočítává každý měsíc Eurostat.
EnglishI calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.
Já jsem si vypočítal, že má otázka zodpovězena bude, takže jsem pozvání na večeři odmítl.
EnglishName calling, scaremongering and creeping bureaucracy is calculated and megalomaniac.
Nadávání, šíření poplašných zpráv a plíživá byrokracie jsou vykalkulované a megalomanské.
EnglishThe fight against official, organised, calculated and cold-blooded death.
Boj proti oficiální, organizované, vykalkulované a chladnokrevné smrti.
EnglishAlso, have you calculated the increase in gross domestic product generated from these projects?
Spočítali jste také zvýšení hrubého domácího produktu plynoucí z těchto projektů?
EnglishCar tax should be re-calculated on the basis of emissions criteria.
Daň z automobilů by měla být přepočítána na základě kritérií souvisejících s emisemi.
EnglishFinally, has it calculated the extent of EU dependency on nuclear energy in the near future?
A na závěr, propočítávala rozsah závislosti EU na jaderné energii v blízké budoucnosti?
EnglishOne is allowing more flexibility as to how personnel costs are calculated.
První z nich umožňuje větší flexibilitu, pokud jde o to, jak se počítají náklady na zaměstnance.
EnglishI had zero minutes of exercise yesterday, so my maximum heart rate during exercise wasn't calculated.
Včera jsem cvičil nula minut, takže se můj maximální tep během cvičení nevypočítal.
EnglishAnd we calculated that some 300,000 tons of grain was left in the fields to rot in early 2002.
Kvůli tomu se některým farmářům ani nevyplatilo sklidit obilí z polí.
EnglishHowever, we must be careful to ensure that the information is properly calculated and presented.
Musíme však být opatrní a zajistit, že budou informace správně propočítány a prezentovány.
EnglishThe Commission has produced a proposal and has calculated what the benefits will be.
Komise vypracovala návrh a vypočetla, jaké budou přínosy.
EnglishThe figure of 168 was calculated by the computer, on the basis of the votes actually cast, as a majority.
Číslo 168 spočítal počítač na základě počtu reálně odevzdaných hlasů jako většinu.
EnglishIn totalitarian politics, everything was planned and calculated.
V totalitní politice bylo všechno naplánované a vypočítané.
EnglishHowever, the nature of mandatory collection systems and how collection targets are calculated will be crucial.
Avšak zásadní bude závazná povaha systémů sběru a to, jak budou vypočteny cíle pro sběr.
EnglishThe same Korean trade investment promotion agency has calculated this advantage as at least EUR 1 300 per car.
Korejská agentura pro podporu investic vyčíslila tuto výhodu na nejméně 1 300 eur na auto.
EnglishAnd Sweden never reached [the] Millennium Development Goal rate, 3,:,1 percent when I calculated.
A Švédsko nikdy nedosáhlo úrovně Millenium Development Goals. ~~~ Spočítal jsem, že dosáhlo 3,1 procenta.