"bush" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"bush" Çekçe çeviri

EN bush
volume_up
{isim}

bush (ayrıca: shrub)
volume_up
keř {er.}
Dalším důvodem je to, že tento keř úžasně září.
Toto je zlatý korál, keř.
And he grabs my arm and the translator's, and ducks us under a bush and says, "Watch this."
Chytil mě za ruku, i tlumočníka usadil nás pod keř a povídá: "Teď sleduj."
bush (ayrıca: bushland)
volume_up
buš {er./diş.}
bush (ayrıca: wildlife, wilderness)
bush (ayrıca: boscage, boskage, spinney)
bush (ayrıca: brush)
bush
bush (ayrıca: brush)
But everybody else was looking in the bush and looking in the ditches for golf balls.
Všichni ostatní hledali v křoví nebo v příkopech a jámách.
You don't have to like it, but a 40-foot tall dog made out of bushes in the middle of New York City is remarkable.
Nemusí se Vám to líbit, ale 12-ti metrový pes vyrobený ze křoví uprostřed New Your City je pozoruhodný.
bush (ayrıca: box, case, casing, pencil case)

"bush" için eşanlamlılar (İngilizce):

bush

Çekçe' de "bush" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

English(PT) The last EU-United States summit in the Bush era will take place on 10 June.
(PT) 10. června se uskuteční poslední summit EU-Spojené státy za Bushovy éry.
EnglishVannevar Bush was the U.S. government's chief scientific adviser during the war.
Vannevar Bush byl během druhé světové hlavním vědeckým poradcem vlády USA.
EnglishOn reading President Bush's speech today, however, I see no sign of this.
Když jsem si dnes ale četl projev prezidenta Bushe, nenašel jsem po tom ani stopu.
EnglishAnd I'll quote three people: Vannevar Bush, Doug Engelbart and Tim Berners-Lee.
Vyjmenuju tři lidi: Vannevar Bush, Doug Engelbart a Tim Berners-Lee.
EnglishI remember discussions over the past few years about the actions of the Bush Administration.
Vzpomínám si na diskuse během několika minulých let o krocích Bushovy vlády.
EnglishDo you think that Mr Bush found the information about Abu Ghraib balanced?
Myslíte si, že pan Bush považoval informace o Abú Ghraibu za vyvážené?
EnglishYou know, count the dots for Gore; count the dots for Bush; count 'em again ...
Vzpomínáte, spočítejte body pro Gora, spočítejte body pro Bushe.
EnglishWe also have to say to Mr Bush: 'In any case you will not be there in a few months' time.
Musíme také říci panu Bushovi: "Tak jako tak tam za pár měsíců nebudete.
EnglishAs I am in the Great Alaskan Bush, satellite is my connection to the world."
Jelikož jsem ve Velké aljašské buši, se světem mě spojuje satelit."
EnglishOr have our principles and values been the same as those of the Bush administration?
Nebo mají být naše zásady a hodnoty stejné, jako má Bushova vláda?
English(PL) Mr President, the previous speaker referred to President Bush.
- (PL) Vážený pane předsedo, předcházející řečník zmínil prezidenta Bushe.
EnglishThey were the ones thrown at George Bush at an Iraqi press conference several years ago.
Byly to právě ty boty hozené na George Bushe na Irácké tiskové konferenci před několika lety.
EnglishAnd this word here, George Bush called this war a crusade.
A nebo tohle slovo: George Bush nazval tuhle válku kampaní (křižáckou výpravou).
EnglishBush visits NATO and the European Union.
Americký prezident George W. Bush navštěvuje NATO a Evropskou unii.
EnglishThere was a great deal to repair following the Bush disaster, and President Obama is repairing it.
Po Bushově katastrofě bylo hodně co napravovat a prezident Obama tak činí.
EnglishWhen President Bush signed it, his advisers looked back and said, 'my God, China has signed it!
Když ji podepsal prezident Bush, jeho poradcové pak říkali: "Pane Bože, Čína to podepsala!
EnglishBush's bigotry was not an isolated mistake, blurted out in the heat of the moment and later retracted.
Bushův fanatismus nebyl ojedinělým omylem, vyřčeným bez rozmyslu, a později odvolaným.
EnglishNow, this situation changed, of course, after 9-11, because George Bush launched the War on Terror.
Po jedenáctém září se situace změnila, protože George Bush spustil válku proti terorismu.
EnglishBut he found this wild plant called the Lupin bush. ~~~ The Lupin bush, it's all around Extremadura.
On však objevil jednu divokou rostlinu jménem Lupin bush, které je všude na Extremaduře.
EnglishYet, too often, Member States from our Union were complicit in what the Bush Administration did.
Kromě toho příliš často souhlasily členské státy Unie s tím, co dělala Bushova administrativa.