"border" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"border" Çekçe çeviri

EN border
volume_up
{isim}

border (ayrıca: ambit, borderline, boundary, circumference)
volume_up
hranice {diş.}
A land border can be closed relatively easily, but a sea border cannot.
Pozemní hranice se uzavře relativně snadno, ale mořská hranice nikoli.
This epidemic is also spreading across the border to the Republic of South Africa.
Tato epidemie se šíří také přes hranice do Jihoafrické republiky.
With Slovenia, there is the question of bilateral border disputes.
Slovinsko se potýká s problémem bilaterálních sporů o hranice.
border (ayrıca: border area, borderland, frontier)
I hail from a border area, and driving around the area for half an hour, you can face road tolls six times!
Já pocházím z pohraničí a během půlhodiny jízdy se zde můžete setkat šestkrát s mýtným systémem!
A famous Irish hero, Michael Collins, once said that border land is trouble and always will be.
Známý irský hrdina, Michael Collins, svého času řekl, že pohraničí je a vždy bude problémem.
As someone who lives in a border area, clearly I am also pleased about the implementation of the road safety provisions.
Jako obyvatele pohraničí mě přirozené těší, že se prosazuje dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu.
border (ayrıca: adornment, bead, edge, hem)
volume_up
lem {er.}
border (ayrıca: bead, beading, facing, flange)
volume_up
obruba {diş.}
border (ayrıca: brim, brink, circumference, edge)
To see the view that includes menus and tabs, double-click the border of the Task Manager window.
Chcete-li vidět zobrazení, které obsahuje nabídky a karty, poklepejte na okraj okna Správce úloh.

Çekçe' de "border" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe EU has been successfully regulating cross border TV broadcasting since 1989.
Evropská unie již od roku 1989 úspěšně reguluje přeshraniční televizní vysílání.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Nesmíme omezovat přeshraniční zdravotní péči jen na ty, kdo si ji mohou dovolit.
EnglishWe must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
Nesmíme omezit přeshraniční zdravotní péči jen na ty, kteří si to mohou dovolit.
EnglishCross border selling will become easier, helping both consumers and traders alike.
Přeshraniční prodej bude snadnější, což také pomůže spotřebitelům i obchodníkům.
EnglishI would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
Rovněž bych rád upozornil pana Jima Allistera, že toto je přeshraniční otázka.
EnglishCross-border treatment now represents 1% of total health expenditure in Europe.
Přeshraniční péče nyní představuje 1 % celkových výdajů na zdravotnictví v Evropě.
EnglishUnlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Na rozdíl od vzduchu a vody není půda přeshraniční, ale vnitrostátní záležitostí.
EnglishFurthermore, cross-border dual taxation should be a subject of greater focus.
Kromě toho je třeba věnovat důkladnou pozornost přeshraničnímu dvojímu zdanění.
EnglishWithin the Schengen area, it is now possible to move freely without border controls.
V rámci schengenského prostoru je nyní možný volný pohyb bez hraničních kontrol.
EnglishI voted in favour of this report on the next steps in border management in the EU.
Hlasoval jsem pro tuto zprávu o dalších opatřeních v oblasti správy hranic EU.
EnglishThe problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
Problém v souvislosti s přeshraniční autokarovou dopravou zůstal také nevyřešen.
EnglishHowever it also showed what it means when we cooperate on a cross-border basis.
Ukázal však také, co to znamená, když spolupracujeme v mezinárodním měřítku.
EnglishYou may remember the closing of border controls between Member States in 1993.
Možná si vzpomenete na zrušení hraničních kontrol mezi členskými státy v roce 1993.
EnglishRecital K deplores the situation of Assyrian villages in Turkish border areas.
Bod odůvodnění K odsuzuje situaci asyrských obcí v tureckých pohraničních oblastech.
EnglishThis fact is discouraging many people, causing a slowdown in cross-border mobility.
Tato skutečnost odrazuje mnoho lidí, a tím způsobuje snížení přeshraniční mobility.
EnglishFinally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
Někteří poslanci, a tím skončím, poukazovali na otázku hraničních kontrol.
EnglishThe re-establishment of internal border controls is not even being considered.
Vůbec se neuvažuje o možnosti znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích.
English. - (DE) Cross-border cooperation is essential in border regions.
písemně. - (DE) Přeshraniční spolupráce je v příhraničních regionech nezbytná.
EnglishIt is also a fact that it was a provisional border at the time we gained independence.
Je rovněž pravda, že v době, kdy jsme získali nezávislost, šlo o dočasnou hranici.
EnglishSome funding is also provided for cross-border and inter-regional cooperation projects.
Část prostředků je určena i na přeshraniční a meziregionální kooperační projekty.