"blade" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"blade" Çekçe çeviri

EN blade
volume_up
{isim}

blade
volume_up
čepel {diş.} (nože, meče)
You know, it's a spatula, it's a pry bar, it's a screwdriver and it's a blade.
Však víte, je to špachtle, je to páčidlo, je to šroubovák a je to čepel.
You lay down a couple of very simple rules -- always cut away from your body, keep the blade sharp, never force it -- and these are things kids can understand and practice with.
Položíte několik velmi jednoduchých pravidel - vždy řežte směrem od těla, udržujte čepel ostrou, nikdy na ni netlačte, - a těmto věcem děti rozumí a procvičují se v nich.
Quality knives are imperative tools for the diver and must fulfill two main priorities; a quality blade with a superior cutting edge, yet sturdy for prying and hammering and corrosion resistance.
Kvalitní nože jsou nezbytnými nástroji pro potápěče a musí splňovat dvě hlavní kritéria: vysokou odolnost proti korozi a musí mít pevnou a kvalitní čepel s ostrou špičkou.
blade (ayrıca: sword)
volume_up
meč {er.}
blade (ayrıca: cutting edge, edge)
Chci světelné ostří přes Temži."
And I'm going to take this blade of steel, and push it down through my body of blood and flesh, and prove to you that the seemingly impossible is possible.
A já vezmu toto ocelové ostří a prostrčím jej skrze moje tělo z masa a krve, a dokážu vám, že zdánlivě nemožné je možné.
So they built the blade of light, and it's a very thin ribbon of steel, the world's -- probably the flattest and thinnest suspension bridge there is, with cables that are out on the side.
A tak postavili světelné ostří. ~~~ Je to velice tenký pás z ocele, pravděpodobně nejplošší a nejtenčí visutý most na světě, s lany, která jsou zvenku po stranách.
blade (ayrıca: blade of grass)
blade (ayrıca: knife)
Compact knife blade to be worn on a BC as a primary or backup.
Ideální nůž pro připevnění ke kompenzátoru vztlaku nebo jako záložní nůž
blade (ayrıca: datasheet, document, leaf, letter)
volume_up
list {er.}
So you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Jste v lese, nebo na pastvině a vidíte takového mravence, jak leze na list trávy.
Salmon swim upstream to get to their spawning grounds, and lancet flukes commandeer a passing ant, crawl into its brain, and drive it up a blade of grass like an all-terrain vehicle.
Losos plave proti proudu, aby se dostal na místo výtěru, a motolice naverbuje procházejícího mravence, vleze mu do mozku, a vyjede s ním na list trávy jako s nějakým off-roadem.

"blade" için eşanlamlılar (İngilizce):

blade

Çekçe' de "blade" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishUsing your Xbox 360 controller, select the media blade.
Using your Xbox 360 controller, select the media blade.
EnglishIt climbs up to the top, and it falls, and it climbs, and it falls, and it climbs -- trying to stay at the very top of the blade of grass.
Vyleze nahoru, a spadne, vyleze, spadne, vyleze ... snaží se být úplně na vrcholu toho listu.
EnglishI was not born with a blade in my hand.