"awful" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"awful" Çekçe çeviri

EN awful
volume_up
{sıfat}

awful (ayrıca: appalling, awesome, ghastly, god-awful)
volume_up
děsný {sıf. er.}
awful (ayrıca: abysmal, appalling, awesome, dreadful)
volume_up
hrozný {sıf. er.}
After this awful event occurs, Rocket gets to decide how she feels about it.
Když tento hrozný moment nastane, Rockett se jde rozhodnout, jak se cítí ohledně toho.
We can see how awful it is to live in Somalia today.
Vidíme, jak hrozný je dnes život v Somálsku.
awful (ayrıca: awesome, creepy, dire, fearful)
volume_up
strašlivý {sıf. er.}
awful (ayrıca: apocalyptical, awesome, dire, dreadful)
volume_up
strašný {sıf. er.}
Roku 2001 jsme zažili strašný hladomor.

Çekçe' de "awful" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishLook, this is the tetrapak -- awful materials from the point of view of the environment.
Podívejte, tohle je tetrapak -- příšerný materiál co se týče životního prostředí.
EnglishI welcome international cooperation, but we still have an awful lot of work to do.
Spolupráci na mezinárodní úrovni vítám, ale stále máme před sebou velkou spoustu práce.
EnglishHowever, this evening I heard something else awful coming from the lips of Mrs Győri.
Tento večer jsem však vyslechl něco jiného a děsivého z úst paní Győriové.
English(Laughter) And it's one of the most awful things -- heartwarming, but awful.
(Smích) Byl to jeden z nejúděsnějších zážitků -- dojemný, ale úděsný.
EnglishAnd then there was a silence -- one of those awful silences when you know something's wrong.
A pak nastalo ticho - takovéto to neblahé ticho, kdy víte, že je něco špatně.
EnglishI do not for one minute doubt that the Commission is doing an awful lot on IT information.
Ani minutu nepochybuji, že toho Komise dělá pro informační technologie opravdu hodně.
EnglishBut it turns out that regret feels awful in four very specific and consistent ways.
Ale ukazuje se, že lítost je otřesná ve čtyřech velmi specifických a konsistentních způsobech.
English(Applause) But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
(Potlesk) Ale tito tři lidé se navzájem neznají, ale mají strašně moc společného.
EnglishAt present, one year after this awful earthquake, the country is still awaiting reconstruction.
V současné době, rok po strašném zemětřesení, tato země dosud čeká na obnovu.
EnglishThe reality is really awful, especially in rural areas and for Roma women.
Skutečnost je skutečně děsivá, zvláště na venkově a u romských žen.
EnglishIt was awful. ~~~ At 14 minutes, I had these awful contractions, like this urge to breathe.
Na 14 minutách jsem začal mít silné stahy, jako tu potřebu začít dýchat.
EnglishBut that would have ended up with a lot of awful kickback and a hell of a lot of resistance.
To by ale skončilo spoustou ošklivých protestů a sakra velkým odporem.
EnglishA lot done, but an awful lot more to do - so keep up the good work.
Hodně se udělalo, ale strašná spousta práce je před námi - tak jen dál.
EnglishWe are talking about an awful lot of jobs, here, that are under severe pressure at the moment.
Bavíme se tady o velkém množství pracovních míst, která jsou momentálně pod silným tlakem.
EnglishThe situation there frankly, especially for the children, is awful.
Upřímně řečeno, tamní situace, zejména pokud jde o děti, že hrozná.
EnglishIt is awful that the youth unemployment rate is double the average European rate.
Je strašné, že míra nezaměstnanosti mladých lidí je dvojnásobně vyšší než průměrná evropská nezaměstnanost.
EnglishIn the meantime, this directive provides the Commission with an awful lot of homework to be getting on with.
Do té doby dává tato směrnice Komisi spoustu domácích úkolů, které musí vyřešit.
EnglishIndeed, the journalist has been refused release on bail and is being kept in totally awful conditions.
Bylo zamítnuto jeho propuštění na kauci a je zadržován ve zcela nepřijatelných podmínkách.
EnglishSo, husbands start beating wives, mothers and fathers beat their children, and afterward, they feel awful.
Manželé začnou tlouci své manželky, matky a otcové zbijí své děti a potom se cítí příšerně.
EnglishJust imagine what Europeans would say about Europe then: it is a way of curing these awful diseases.
Jen si představte, co by pak mohli Evropané o Evropě říkat: je to způsob, jak léčit strašné nemoci.