"to attend" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"to attend" Çekçe çeviri

EN to attend
volume_up
[attended|attended] {fiil}

to attend (ayrıca: to come to)
Otcové začali taky docházet.
to attend (ayrıca: to go to, to visit)
This is one from Yorkshire where, in fact, my nephew, I hope, will be able to attend it.
To je jedna z Yorkshire, kterou bude (doufám) můj synovec navštěvovat.
Thus, if Roma children fail to attend primary school, is the relevant country liable to penalties?
Pokud tedy romské děti nebudou navštěvovat základní školu, hrozí příslušné zemi pokuty?
(HU) For Gipsy children, Roma children, the only way to break out of their situation is to attend school on a regular basis.
(HU) Jediným způsobem, jak se cikánské, romské děti mohou vymanit ze své situace, je navštěvovat pravidelně školu.
to attend
volume_up
starat se o {dönş. fi.}
Heads of delegations shall attend the meetings of the relevant parliamentary committees, together with the Directors-General.
Vedoucí delegací jsou povinni účastnit se schůzí příslušných parlamentních výborů, společně s generálními řediteli.
You will also be attending and, for the first time, we do not have to rent an office in the city.
Účastnit se budete i vy a poprvé si ve městě nemusíme pronajímat kancelář.
The leaders of the G8 Member States did not feel it necessary to attend this meeting, with the exception of the Italian Prime Minister.
Představitelé členských států G8, s výjimkou italského premiéra, nepovažovali za nezbytné účastnit se této schůzky.

Çekçe' de "to attend" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishDuring the parliamentarians' visit to Teheran, did they attend any public executions?
Zúčastnili se poslanci Parlamentu během návštěvy v Teheránu nějakých veřejných poprav?
EnglishThe Chinese Communist Party warns foreign governments not to attend the ceremony.
Komunistická strana Číny vyzývá zahraniční vlády, aby se neúčastnily slavnostního předání.
EnglishThe French President was right to say he would not attend the Olympic Games in Beijing.
Francouzský prezident správně prohlásil, že se Olympijských her v Pekingu nezúčastní.
EnglishWe have the Nobel prize-winner who could not attend the meeting in Oslo.
Známe laureáta Nobelovy ceny, který se nemohl zúčastnit ceremoniálu v Oslu.
EnglishThe report compares the right to the Internet with the right to attend school.
Zpráva srovnává právo přístupu na internet s právem školní docházky.
EnglishThe official reason for his expulsion was that he had failed to attend classes.
Oficiálním důvodem jeho vyloučení bylo to, že nedocházel na výuku.
EnglishSometimes it can be proven that they prefer to attend party conferences.
V některých případech lze dokázat, že se raději účastnili konferencí politických stran.
EnglishAn ever growing number of young people are unable to attend a secondary school or university.
Stále vyšší počet mladých lidí není schopen dokončit střední či vysokou školu.
EnglishYou are going to China to attend the opening of the Olympic Games with the Chinese President.
Pojedete do Číny na zahájení olympijských her, kterého se účastní i čínský prezident.
EnglishOnly 40% of the country's teachers are working and only one third of students attend classes.
Pouze 40 % učitelů země pracuje a pouze třetina studentů se účastní výuky.
EnglishIt is to be hoped that as many Heads of State or Government as possible will attend the meeting.
Je třeba doufat, že se zasedání zúčastní co možná nejvíce hlav států a vlád.
EnglishI am sorry that you cannot attend this workshop. This workshop was organised a long time ago.
Lituji, že se ho nemůžete zúčastnit, Tento seminář byl připravován dlouhou dobu předem.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Osobně se o to postarám, pokud mi předložíte důkaz o oznámení.
EnglishIt has been found that some 2.5 million sports fans from across Europe will attend the matches.
Bylo zjištěno, že na zápasy se vypraví 2,5 milionů fanoušků z celé Evropy.
EnglishAs a rule, representatives of the Council do not attend our Monday debates.
Našich pondělních rozprav se zástupci Rady zpravidla neúčastní.
EnglishI would ask you to attend to this, as other Members have already done.
Chtěla bych vás požádat, abyste se touto problematikou zabývala, jak již činí jiní poslanci.
English(DA) Mr President, it is a pleasure to attend the debate today.
(DA) Pane předsedající, jsem potěšen, že se mohu účastnit dnešní rozpravy.
EnglishHigh Representative and Vice-President Ashton will attend, as will Commissioner De Gucht.
Zúčastní se také vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Ashtonová a komisař De Gucht.
EnglishYou said, regarding employment, that some Member States did not attend the Prague Summit.
Ohledně nezaměstnanosti jste uvedl, že některé členské státy se nezúčastnily pražského summitu.
EnglishMembers who attend the plenary sessions must adapt their agendas to suit Parliament's.
Poslanci, kteří se účastní plenárních zasedání, musí přizpůsobit své programy podle parlamentního.