"attack" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"attack" Çekçe çeviri

EN attack
volume_up
{isim}

attack (ayrıca: assault)
Recent attacks on religious minorities in Egypt and in Malaysia (vote)
Nedávná napadení náboženských menšin v Egyptu a Malajsii (hlasování)
I would like to pay tribute to those Muslims who supported their Christian neighbours who were under attack.
Rád bych vzdal hold muslimům, kteří podpořili své křesťanské sousedy, když byli napadeni.
Recent attacks on religious minorities in Egypt and in Malaysia
Nedávná napadení náboženských menšin v Egyptu a Malajsii
attack (ayrıca: aggression, assault, brunt, charge)
It is an attack on the right to life of unborn children and an attack on the principle of subsidiarity.
Jde o útok na právo nenarozených dětí na život a útok na zásadu subsidiarity.
Tax fraud amounts to an attack on the principle of fair and transparent taxation.
Daňové podvody představují útok na zásady spravedlivého a transparentního zdanění.
An attack against press freedom is an attack against democracy.
Útok na svobodu tisku je útok na demokracii.

"attack" için eşanlamlılar (İngilizce):

attack

Çekçe' de "attack" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd we could generate an equation that could predict the likelihood of an attack.
A mohli jsme vytvořit rovnici, která mohla předpovědět pravděpodobnost útoku.
English(SV) Mr President, the map of Europe has changed through armed attack and war.
(SV) Pane předsedající, kvůli ozbrojenému útoku a válce se mění mapa Evropy.
EnglishUnfortunately, this wine has now come under attack from some Labour Party politicians.
Toto víno se bohužel nyní stalo terčem útoků některých labouristických politiků.
EnglishThe common denominator of all these endeavours is a full-on attack on workers.
Společným jmenovatelem všech těchto snah je totální válka proti pracujícím.
EnglishThis rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
Tyto povstalecké útoky začaly krátce před začátkem nasazování mise EUFOR.
EnglishBut if it's a burglar alarm, you wouldn't expect it to attack the jellyfish directly.
Ale jestli je to poplašný alarm, nečekali byste, že zaútočí přímo na medúzu.
EnglishWe are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.
Hovoříme o chybách učiněných v případě útoku, k němuž naštěstí nedošlo.
EnglishYesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
Včera byli v Afghánistánu při raketovém útoku zraněni tři čeští vojáci.
EnglishInstead, every attack is followed by further restrictions on civil rights and liberties.
Místo toho po každém útoku následují další omezení občanských práv a svobod.
EnglishCA: So, I mean, 11 people died in that attack, right, including two Reuters employees?
CA: A zahynulo při něm 11 lidí, včetně dvou zaměstnanců agentury Reuters?
EnglishIt is beyond doubt that the proposed legislation is an attack on human rights.
Je nepochybné, že navrhovaná právní úprava je útokem na lidská práva.
EnglishYou never know when they're going to attack next, who or what the consequences will be.
Nikdy nevíte, kde zaútočí příště, na koho, ani jaké to bude mít následky.
EnglishSchools, shopping centres, town centres and even military headquarters are under attack.
Cílem útoků jsou školy, nákupní centra, městská centra a dokonce vojenská velitelství.
EnglishIn the committee, some people nearly had a heart attack when they read the first draft report.
Někteří členové výboru měli téměř infarkt, když si přečetli první návrh zprávy.
EnglishIdriss Déby exploited the situation after the rebel attack to quell the democratic opposition.
Idriss Déby využil situace po útocích povstalců k potlačení demokratické opozice.
EnglishDoing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
Pravidelným zálohováním si můžete ušetřit mnoho starostí způsobených útokem počítačového viru.
EnglishWhilst the ambition and objectives have remained intact, the line of attack is much smarter.
Zatímco ambice a cíle zůstávají stejné, útočná linie je mnohem promyšlenější.
EnglishFollowing the attack on Omdurman on 10 and 11 May, another 200 people lost their lives.
V důsledku útoku na Omdurmán ve dnech 10. a 11. května ztratilo životy dalších 200 lidí.
EnglishAnd it's almost like an ideological reaction, like the antibodies begin to attack that person.
Je to téměř jako ideologická reakce, jako protilátka, která na toho člověka útočí.
EnglishThis is a prime example of what happens when governments attack against their own citizens.
Toto je ukázkový příklad toho, co se stane, když vláda zaútočí na své vlastní občany.