"arrest" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"arrest" Çekçe çeviri

EN arrest
volume_up
{isim}

arrest (ayrıca: detention)
His arrest is part of a wider trend in cracking down on human rights activists.
Jeho zatčení je součástí širších snah o potlačení aktivistů za lidská práva.
The arrest of 700 individuals, including all the presidential candidates, is not worthy of comment.
Zatčení 700 jednotlivců, včetně všech prezidentských kandidátů, není hodno komentáře.
Belarus: arrest of Ales Bialatski, human rights defender (
Bělorusko: zatčení obránce lidských práv Alese Bjalackého (
arrest

"arrest" için eşanlamlılar (İngilizce):

arrest

Çekçe' de "arrest" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishA military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.
Vojenská junta uvrhla šéfku strany, paní Aun Schan Su Ťij , do domácího vězení.
EnglishIt cannot take place with political stakeholders in jail or under house arrest.
Nemůže se odehrávat, pokud budou aktéři politiky ve vězení nebo v domácím vězení.
EnglishHowever, any refusal to execute a European Arrest Warrant does not invalidate it.
Žádné odmítnutí vykonání evropského zatýkacího rozkazu však neruší jeho platnost.
EnglishThe arrest of political opponents in Belarus violates all these basic freedoms.
Zatýkaní politických oponentů v Bělorusku porušuje všechny tyto základní svobody.
EnglishIt's not like we had to find him actually killing somebody live to arrest him.
Nešlo o to, že bychom ho museli najít, vlastně někoho zabít, abychom ho uvěznili.
EnglishIn Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
V Rusku je obvyklou praxí zatýkat mírumilovné protestující a zastrašovat brance.
EnglishThe European arrest warrant is very important - in fact, of the utmost importance.
Evropský zatykač má velký význam - ve skutečnosti má doslova nejvyšší význam.
EnglishNo Londoner could be ungrateful to the European Arrest Warrant in the light of that.
S ohledem na to nemůže být žádný Londýňan evropskému zatýkacímu rozkazu nevděčný.
EnglishMadam President, Ms Sippel described the European Arrest Warrant as a baby.
Paní předsedající, paní Sippelová popisuje evropský zatýkací rozkaz jako děťátko.
EnglishNonetheless, we believed that, on balance, the arrest warrant was the right move.
Nicméně jsme věřili tomu, že zatýkací rozkaz je ve výsledku správným tahem.
EnglishThe arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
Svévolné uvěznění a odsouzení Chu Ťii vyvolalo po celém světě silné pobouření.
EnglishThe judge even insinuated that these could lead to a new arrest warrant.
Soudce dokonce naznačil, že by to mohlo vést k vydání nového zatýkacího rozkazu.
EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Záznam v SIS je však prostředkem doručení evropského zatýkacího rozkazu.
EnglishWe should also consider the possibility of pursuing them using a European arrest warrant.
Měli bychom se zabývat i možností jejího postihu za pomoci evropského zatykače.
EnglishThe house arrest in which Aung San Suu Kyi has been living for decades must be lifted.
Domácí vězení, v kterém žije už desetiletí Aun San Su Ťij, musí být zrušené.
EnglishAnna-Maria Gomes asked about the recent arrest of the opposition activist Mrs Bertukan.
Anna-Maria Gomesová se ptala na nedávné uvěznění opoziční aktivistky, paní Bertukan.
EnglishThe rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
Záchranné balíčky umožnily zastavit tuto sestupnou spirálu jen nakrátko.
EnglishWe also have to do something about the way the European Arrest Warrant system operates.
Musíme také něco udělat se způsobem, jakým evropský zatýkací rozkaz funguje.
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Komise se domnívá, že evropský zatýkací rozkaz není třeba přepracovat.
EnglishI heard culturally and because of the law, they would just arrest us at the first pasting.
Slyšel jsem, že to bylo kvůli zákonu a policisté by nás zatknuli u prvního lepení.