"arrears" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"arrears" Çekçe çeviri

EN arrears
volume_up
{çoğul}

arrears
volume_up
nedodělky {er. çoğ.}
arrears
volume_up
nedoplatky {er. çoğ.}

Çekçe' de "arrears" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe report also seeks to reduce the amount of arrears by increasing payments.
Zpráva rovněž usiluje o snížení úrovně neuhrazených závazků prostřednictvím navýšení plateb.
EnglishWe have to remember that arrears charges must be reasonable, which is to say, tied to the reasonable costs that the creditor has actually incurred.
Musíme pamatovat na to, že poplatky za prodlení musí být přiměřené, to znamená, že odpovídat odůvodněným nákladům, jež věřitel skutečně vynaložil.
EnglishI am pleased that the Council has agreed with the new fee of EUR 40 for recovering payments, and also supports an increased interest rate on arrears of 1% compared with now.
Jsem ráda, že Rada souhlasila s novým poplatkem 40 EUR za vymáhání platby, a podporuji i zvýšení úroku z prodlení o 1 % oproti současnosti.
EnglishFines should henceforth include costs of returning workers to their country of origin and payment of arrears (salaries, taxes and social security contributions).
Pokuty by měly od nynějška zahrnovat náklady na vrácení pracovníků do země jejich původu a uhrazení dluhů (platy, daně a příspěvky sociálního zabezpečení).