"array" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"array" Çekçe çeviri

EN array
volume_up
{isim}

1. genel

array (ayrıca: band, batch, bevy, flock)
volume_up
houf {er.}
array (ayrıca: batch, deck, packing, set)
volume_up
sada {diş.}
So for instance, if you're afraid of going to the doctor and getting stuck with a needle, we do microneedle arrays.
Takže například, jestliže se bojíte jít k doktorovi, protože máte strach z jehel, vyrobíme sadu mikro-jehel.
array (ayrıca: aggregate, anthology, collection, corpus)

2. IT

array
volume_up
pole {nö.}

"array" için eşanlamlılar (İngilizce):

array

Çekçe' de "array" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe great history book lies open with its dizzying array of blank pages.
Otevírá se nová učebnice dějepisu s ohromným množstvím nepopsaných stránek.
EnglishThey're sending out a fantastic array of scent to any insect that'll have it.
Vysílají úžasnou škálu vůní pro různé druhy hmyzu.
EnglishAnd in the end, you achieve something like this where an electrode array is inserted inside the cochlea.
A na konci budete mít něco takového, kde elektronová mřížka je vložena dovnitř do hlemýždě.
English. - Madam President, health and safety at work encompasses a vast array of issues.
zpravodajka. - Paní předsedající, bezpečnost a ochrana zdraví při práci zahrnuje obrovskou řadu problémů.
EnglishSo this is an overall array of measures which we are employing.
Takže to je celkový přehled opatření, která zavádíme.
EnglishNow, there's a huge array of nations around that global average.
Kolem tohoto průměru je husté seskupení národů.
EnglishEEG measurements typically involve a hairnet with an array of sensors, like the one that you can see here in the photo.
Měření EEG zpravidla zahrnují síť na vlasy s množstvím senzorů, jak můžete vidět na fotografii.
EnglishPeople do not want to be presented with an array of competing post offices marketing their products.
Lidé nestojí o to, aby se jim prezentovala řada vzájemně si konkurujících poštovních úřadů propagujících své produkty.
EnglishI am convinced that this is an important step, but today's step must be followed by an array of subsequent steps.
Jsem přesvědčena o tom, že se jedná o důležitý krok, ale dnešní krok musí být následován celou řadou dalších kroků.
EnglishYou have a multifaceted array of tasks ahead of you.
EnglishWe have at our disposal a vast array of civil and military resources to meet emergency and reconstruction needs.
K dispozici máme celou škálu civilních i vojenských zdrojů pro řešení naléhavých situací a odstraňování jejich následků.
English(Laughter) That one day of intense autonomy has produced a whole array of software fixes that might never have existed.
(Smích) Tento jeden den intenzivní autonomie měl za výsledek celou řadu softwarových oprav, které by jinak nikdy nevznikly.
EnglishEU money helps to fund exhibitions and events highlighting the cultural heritage of the chosen cities and brings together a vast array of artists and performers from across the EU.
Jednou z takových událostí je každoroční vyhlášení Evropského hlavního města kultury.
EnglishToday aviation is a highly-developed industry, making 'flying machines' which are increasingly better equipped with an array of instruments.
V dnešní době je letectví vysoce rozvinutým odvětvím, které vyrábí "létající stroje" čím dál lépe vybavené širokou škálou přístrojů.
EnglishIndeed, there is just as much uncertainty about other figures representing the array of rebel forces, for their numbers change from one day to the next.
Samozřejmě není jasné ani to, zda se zúčastní další představitelé rebelujících sil, poněvadž jejich počet se ze dne na den mění.
EnglishThe European action is financed through a wide array of financial instruments both at national and global level, such as the global fund, for example.
Evropská činnost je financována pomocí nejrůznějších nástrojů jak na vnitrostátní, tak na globální úrovni, například pomocí globálního fondu.
English

~~~ The IdeaPad comes in an array of vibrant colors to ensure that the exterior is as enticing and expressive as its HD display. ~~~

~~~ IdeaPad je nabízen v široké škále barev. ~~~ Díky tomu je jeho vnější provedení stejně lákavé a výrazné jako jeho displej s rozlišením HD. ~~~

EnglishAn array of interactive multimedia tools give tourists and local residents alike an insight into the workings of the European Parliament and the other EU institutions.
Centrum nabízí řadu multimediálních aplikací, díky nimž se návštěvník seznámí s fungováním Evropského parlamentu a dalších orgánů EU.
EnglishThis array is well known and so are its results: unemployment, lower spending power and increased poverty, de-industrialisation, social disintegration, etc.
Tento seznam je dobře znám, stejně jako jeho výsledky: nezaměstnanost, nižší spotřební síla a vyšší chudoba, deindustrializace, rozpad společnosti, atd.
EnglishHowever, the question we must, as Europeans, ask is whether that vast array of knowledge and culture should be monopolised by one private American company.
Jako Evropané si však musíme položit otázku, zda by se tak ohromné množství znalostí a kultury mělo stát předmětem monopolu jedné americké soukromé společnosti.