"around" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"around" Çekçe çeviri

CS

EN around
volume_up
{zarf}

around
volume_up
dokola {zarf}
Many of you might be familiar with Taz, the cartoon character, the one that spins around and around and around.
Jistě jste slyšeli o Tazovi, kreslené postavě stále se otáčející dokola a dokola a dokola.
And the robot is moving these instruments around, and powering them, down inside the body.
A robot pohybuje nástroji kolem dokola a pohání je v těle.
And it goes around and around and around, the same way that military-industrial complex worked a long time ago.
A takhle to jde pořád dokola a dokola, stejným způsobem, jak kdysi dávno fungoval vojenský a průmyslový komplex.

"around" için eşanlamlılar (İngilizce):

around

Çekçe' de "around" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIt does have the effect - slightly - of trapping heat around the world, but how?
Má účinek - mírný - na zachycování tepla v atmosféře, ale jaký je tento účinek?
EnglishI understand very well the sensitivities around this issue in many Member States.
Velmi dobře chápu, jak citlivá tato záležitost v některých členských státech je.
EnglishAnd I noticed, he's not exactly around here today to face any tough questions.
Všiml jsem si také, že zde dnes s námi není, aby čelil nějakým záludným otázkám.
EnglishHowever, around 50 of the 12 000 banks operating Europe represent 70% of assets.
Nicméně přibližně 50 z 12 000 bank působících v Evropě představuje 70 % aktiv.
EnglishUntil around April last year, economic activity was declining, month after month.
Až přibližně do dubna loňského roku hospodářská činnost každým měsícem klesala.
EnglishSome psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
Psychologové obcházeli a dotazovali se občanů, kteří byli velmi dobře informovaní.
EnglishYou have to go looking for them, they're not just lying around on the surface.
Nepovalují se jen tak na povrchu. ~~~ Musíte vytvořit podmínky, aby se ukázaly.
EnglishKnowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Vědomosti jsou zdarma; putují po světě, nikdo si je nemůže nechat sám pro sebe.
EnglishAround the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Evropská kultura je všeobecně na celém světě vnímána jako atraktivní a žádaná.
EnglishSpinning around in this wheel, we face two major problems - resources and waste.
V tomto rychlém koloběhu před sebou máme dva velké problémy - zdroje a odpad.
English1877 is also the year we found a way to get around the Fort Laramie Treaties.
1877 je také rokem, kdy jsme nalezli způsob, jak smlouvy z Fort Laramie obejít.
EnglishThis type of program content is available around the world and is popular in Europe.
Tento typ signálu je k dispozici po celém světě a je populární zejména v Evropě.
English(Applause) ~~~ What troubled me was that this top-down approach is still around.
(potlesk) Trápilo mne, že tento přístup – shora dolů – je ještě stále běžný.
EnglishLook around in this room -- all this knowledge, energy, talent and technology.
Rozhlédněte se po této místnosti - tolik znalostí, energie, talentu a technologie.
EnglishAt the last reckoning, around 85% of the food was bought on the open market.
Podle posledních propočtů se přibližně 85 % potravin nakupuje na otevřeném trhu.
EnglishWhy do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Proč opakovaně dovolujeme Radě, aby vůči nám, Parlamentu, jednala z pozice převahy?
EnglishMuch revolves around the Laval ruling, where the Swedish trade union went too far.
Hodně se přemítá o rozsudku ve věci Laval, kde zašly švédské odbory příliš daleko.
EnglishThere are ideas going around, but we have yet to see what is to be presented.
Tyto myšlenky se opakují, ale musíme se také podívat na to, co bylo předloženo.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dnes sedíme u stolu a snažíme se najít způsob vyjednávání o těchto záležitostech.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalsko bude platit Evropské unii zhruba 3 miliardy EUR na úrocích ročně.