"appliances" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"appliances" Çekçe çeviri

EN appliances
volume_up
{çoğul}

appliances (ayrıca: gadgetry, gadgets, apparatuses)
volume_up
přístroje {er. çoğ.}
After all, industry needs to be encouraged to produce better, more efficient appliances.
Přece jen je třeba podpořit průmysl, aby vyráběl lepší, účinnější přístroje.
Many appliances are classed as A+ or A++, categories that do not even exist.
Mnohé přístroje jsou klasifikovány A+ nebo A++, což jsou kategorie, které ani neexistují.
Industry is also looking for more energy-efficient appliances to produce and place on the market.
I podniky hledají energeticky účinnější přístroje, které by mohly vyrábět a uvádět na trh.
appliances
volume_up
spotřebiče {er. çoğ.}
Most of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Největší část tvoří velké domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
And they weren't thinking about appliances when they wired the world.
V době, kdy si po světě začali zavádět elektřinu, ještě vůbec nepomýšleli na spotřebiče.
Appliances burning gaseous fuels (codified version) (
Spotřebiče plynných paliv (kodifikované znění) (

"appliance" için eşanlamlılar (İngilizce):

appliance

Çekçe' de "appliances" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishWe are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
Momentálně jsme v závěrečné fázi definování energetické náročnosti přístrojů.
EnglishAbove all, however, what we need is to encourage the production of long-lasting appliances.
Především však musíme podpořit výrobu spotřebičů s dlouhou životností.
EnglishThe killer app that got the world ready for appliances was the light bulb.
Hitem, který připravil svět na příchod spotřebičů, byla žárovka.
EnglishOr for the blind, everyday home appliances -- in the educational setting, in the office setting.
Nebo pro nevidomé pro každodenní činnosti -- ve školách, v kancelářích.
EnglishI am particularly pleased that the EU has now introduced energy labelling of domestic appliances.
Jsem zvláště potěšena, že EU nyní zavedla značení domácích spotřebičů energetickými štítky.
EnglishNumber four -- deconstruct appliances. ~~~ There is a world of interesting things inside your dishwasher.
Číslo čtyři: "Rozebrat stroje" Vnitřek vaší myčky na nádobí, to je svět zajímavých věcí.
EnglishAnd the part of the electric revolution that I want to focus on is sort of the golden age of appliances.
A část elektrické revoluce, na kterou bych se rád zaměřil je svým způsobem zlatá éra spotřebičů.
EnglishThe original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
Původní třídění totiž funguje od roku 1994.
EnglishPoland is one of the largest producers of television, radio and domestic electrical appliances in Europe.
Polsko je jedním z největších výrobců televizí, rádií a domácích elektrických spotřebičů v Evropě.
EnglishPeople make informed choices about their appliances in a way that corresponds to the global society's interest.
Lidé se informovaně rozhodují o svých přístrojích způsobem, který odpovídá obecnému zájmu společnosti.
EnglishLabels will contain more energy consumption information for domestic appliances and energy-related products.
U domácích spotřebičů a dalších energetických výrobků budou štítky obsahovat více informací o spotřebě energie.
EnglishAt the other end are tiny computers embedded in cars, TVs, stereo systems, calculators, and appliances.
Na druhé straně jsou zde malé počítače nainstalované v automobilech, televizorech, stereo systémech, kalkulačkách a domácích spotřebičích.
EnglishAn 'Internet of Things' is thus being created, including everything from books to cars, and also taking in electrical appliances and food.
Vzniká tak "internet věcí", který obsahuje všechno od knih po auta, včetně elektrických spotřebičů a potravin.
EnglishToo many appliances either lie forgotten and unused in drawers or cupboards or end up, illegally, in the domestic waste bin.
Příliš mnoho spotřebičů leží zapomenutých a nevyužitých v zásuvkách či skříňkách nebo - nelegálně - končí v odpadkovém koši.
EnglishSo your -- your appliances would plug in.
EnglishConsequently, at the beginning of 2000 more than 50% of all appliances were in category A.
V důsledku toho bylo počátkem roku 2000 více než 50 % všech přístrojů v kategorii A. Pak přišli s trikem A+ a A++.
EnglishThey are required to eliminate harmful substances and to raise safety standards for appliances which are intended for everyday use.
Tito výrobci jsou povinni vyloučit škodlivé látky a zvýšit bezpečnostní normy u spotřebičů určených ke každodennímu užívání.
EnglishAnd the appliances, the golden age of appliances really lasted -- it depends how you want to measure it -- but it's anywhere from 40 to 60 years.
Doba spotřebičů, zlatá doba spotřebičů trvala, v závislosti na tom, jak se to rozhodnete měřit, od 40 do 60 let.
EnglishIf we want to motivate consumers and manufacturers, we have to ensure that domestic appliances are sorted according to new energy categories.
Pokud chceme spotřebitele a výrobce motivovat, je zapotřebí upravit třídění domácích spotřebičů do nových energetických tříd.
EnglishOn the other hand, there are currently 188 million household appliances in the EU that are over 10 years old and are frighteningly inefficient.
Na druhou stranu je v současnosti v EU více než 188 milionů domácích spotřebičů starších deseti let a jsou hrozivě energeticky neúčinné.