"ambient" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"ambient" Çekçe çeviri

EN ambient
volume_up
{sıfat}

ambient (ayrıca: surrounding)
So we have this thing called ambient intimacy.
Máme tedy něco jako obklopující intimitu.
ambient
volume_up
okolní {sıf.}
This thing heats up by about 15 degrees above ambient temperature -- amazing.
Dokáže se zahřát o přibližně 15 °C nad okolní teplotu, úžasné.

Çekçe' de "ambient" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishJust take the ambient temperature in this chamber, which borders on a health risk.
Vezměte si jen teplotu v této místnosti, která hraničí se zdravotním rizikem.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Zlepšování kvality našeho ovzduší je nadále velkým úkolem, který musíme řešit.
EnglishAttention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
Je rovněž třeba věnovat pozornost technologiím, které zlepšují kvalitu vnějšího ovzduší.
EnglishFirstly, the pollution of ambient air has fallen drastically in recent decades.
Zaprvé - znečištění vnějšího ovzduší v posledních několika desetiletích výrazně pokleslo.
EnglishAir pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (vote)
Znečištění ovzduší: kvalita vnějšího ovzduší a čistější vzduch pro Evropu (hlasování)
EnglishFollowing lengthy negotiations, an agreement on ambient air quality has been achieved at long last.
Po dlouhých jednáních byla konečně dosažena dohoda o kvalitě vnějšího ovzduší.
EnglishThe appearance of color content also depends upon the viewing conditions (such as ambient lighting).
Vzhled barevného obsahu také závisí na podmínkách zobrazení (např. osvětlení okolí).
EnglishThe new Directive on ambient air quality is an improvement on the old.
Nová směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší je vylepšením té staré.
EnglishAir pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (debate)
Kvalita vnějšího ovzduší a čistší ovzduší pro Evropu (rozprava)
EnglishThe Directive on ambient air quality needs to be revised if we are to tackle pollution more effectively.
Pokud máme znečištění řešit účinněji, je třeba přezkoumat směrnici o kvalitě vnějšího ovzduší.
English(PL) Mr President, today the European Parliament is taking a second look at the draft directive on ambient air quality.
(PL) Pane předsedající, Evropský parlament se dnes podruhé zabývá návrhem směrnice o kvalitě ovzduší.
EnglishAmbient luminescence is something very different.
Englishambient water quality standards
přípustná koncentrace znečišťujících látek ve vodě
EnglishThe 'Ambient assisted living' joint programme will help to tackle these challenges and exploit the opportunities.
Společný program s názvem Asistovaného žití v domácím prostředí pomůže při řešení těchto problémů a využívaní nových příležitostí.
EnglishAmbient air quality has already significantly improved in recent years, and this Directive will bring further improvement in the future.
Kvalita vnějšího ovzduší se v posledních letech již zlepšila a tato směrnice v budoucnu přinese další zlepšení.
EnglishNational Ambient Air Quality Standards
EnglishNational Ambient Air Quality Standards
Englishambient air quality standards
Englishambient water quality standards
EnglishIt is therefore important to supply daily information to the public, particularly people with allergies, on the particles suspended in ambient air.
Je proto důležité veřejnost, zejména lidi trpící alergiemi, denně informovat o částicích rozptýlených ve vnějším ovzduší.