"advertisers" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"advertisers" Çekçe çeviri

EN advertisers
volume_up
{çoğul}

advertisers
volume_up
inzerenti {er. çoğ.}
Typically, this payment setting is used by large advertisers and businesses.
Toto nastavení plateb obvykle využívají velcí inzerenti a firmy.
Providing a high quality advertising experience for both users and advertisers is important to us.
pokládáme za důležité, aby uživatelé i inzerenti měli s inzercí dobré zkušenosti.
On the contrary, many of the state monopolies in Member States are some of the largest advertisers.
Na druhou stranu mnohé ze státních monopolů v členských státech jsou největší inzerenti.

"advertiser" için eşanlamlılar (İngilizce):

advertiser

Çekçe' de "advertisers" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishMany AdWords advertisers use Google Analytics for conversion tracking.
Mnoho inzerentů ve službě AdWords měří konverze pomocí služby Google Analytics.
EnglishGoogle does not share your conversion statistics with other advertisers or your competitors.
Google nesdílí vaše statistiky konverzí s dalšími inzerenty ani s konkurencí.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Ačkoli jde většinou pouze o reklamy, mohou také obsahovat škodlivý nebo nebezpečný kód.
EnglishThe earnings on your account will be properly returned to the affected advertisers.
Příjmy z vašeho účtu budou řádně navráceny příslušným inzerentům.
EnglishOf course, old media companies and advertisers need to know this.
Jistě, staré mediální společnosti a zadavatelé reklamy to potřebují vědět.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
I když jich většinu vytvářejí tvůrci reklam, mohou obsahovat také škodlivý nebo nebezpečný kód.
EnglishAt Google, we are aware of the importance and sensitivity of conversion data to our advertisers.
Společnost Google si je vědoma citlivosti údajů o konverzích a jejich významu pro inzerenty.
EnglishWe do this so that we can protect our advertisers from artificially inflated costs.
Inzerenty tak chráníme před uměle zvýšenými náklady.
EnglishMost advertisers with branding goals are primarily concerned with creating brand awareness.
Většině inzerentů s cíli týkajícími se budování značky jde v první řadě o vytvoření povědomí o značce.
EnglishRemember that there is no "normal" or "average" clickthrough rate across all advertisers.
Neexistuje žádná normální ani průměrná míra prokliku platná pro všechny inzerenty.
EnglishThis then benefits the entire advertising ecosystem of publishers, advertisers, and users in the long run.
Ta může pro změnu vést k vyšším nabídkám pro reklamy, které se zobrazují na webech majitelů stránek.
EnglishWe understand that you have questions about your account and the actions we've taken to protect our advertisers.
Zřejmě máte dotazy ohledně svého účtu a opatření, která jsme provedli za účelem ochrany inzerentů.
EnglishFinally, Google uses conversion data in aggregate for the overall benefit of advertisers and their ROI.
Systém Google rovněž využívá údaje o konverzích celkově ve prospěch inzerentů a jejich návratnosti investic.
EnglishThis results in better performance and ROI for advertisers on Search and Display Network sites.
Vyžadují se údaje o příjmech?Ne, sledování konverzí AdWords není podmíněno sdílením údajů o příjmech.
EnglishIn order to ensure a good experience for users and advertisers, publishers participating in the AdSense program may not:
Abychom poskytli uživatelům i inzerentům příjemné prostředí, nesmějí účastníci služby AdSense:
EnglishAdvertisers who create a Google Analytics account automatically enable a useful feature called "auto-tagging."
Inzerentům, kteří si založí účet Google Analytics, se automaticky aktivuje užitečná funkce automatického označování.
EnglishTo ensure a positive experience for Internet users and Google advertisers, sites displaying Google ads may not:
Abychom poskytli uživatelům internetu i inzerentům na Googlu příjemné prostředí, nesmějí stránky zobrazující reklamy Google:
EnglishPlacement targeting allows AdWords advertisers to choose specific ad placements where they'd like their ads to appear.
Cílení na umístění umožňuje inzerentům AdWords, aby si zvolili konkrétní umístění reklamy, na kterých chtějí své reklamy zobrazovat.
EnglishSmart pricing doesn't impact the revenue share you’re paid; it affects the amount that advertisers bid to enter each ad auction.
Můžete si také přečíst dvoudílný příspěvek na blogu, který se věnuje řešení problémů s kolísáním příjmů, k němuž v účtu dochází.
EnglishWe recommend reading more about our ad auction and how factors such as the amounts advertisers bid and the way they set up their ads can impact your earnings.
Kolísání příjmů ve službě AdSense je běžné a nelze je přičítat pouze funkci chytrého stanovení cen.