"advertiser" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"advertiser" Çekçe çeviri

EN advertiser
volume_up
{isim}

advertiser
Today it is impossible for an advertiser to make an advert for a product which increases environmental problems or hastens climate change.
Dnes není možné, aby dělal inzerent reklamu na výrobek, který zvětšuje problémy v oblasti životního prostředí nebo urychluje změnu klimatu.
We believe that a non-participating advertiser does detract from the user's search experience, and from the overall quality of the AdWords program.
Pokud se některý inzerent kontroly neúčastní, snižuje to podle našeho názoru spokojenost uživatelů při vyhledávání i celkovou kvalitu programu AdWords.

"advertiser" için eşanlamlılar (İngilizce):

advertiser

Çekçe' de "advertiser" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThis helps to easily identify the number of referrals to each advertiser.
Pomůže vám to snadno zjistit počet doporučení pro každého inzerenta.
EnglishPromotional codes (also known as coupons) offer a monetary credit to an advertiser's account.
Propagační kódy (též se označují jako kupony) nabízejí peněžní kredit do účtu inzerenta.
EnglishIf you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
Propagační kód lze uplatnit před založením účtu či po něm.
EnglishFor example, aggregated conversion data is one factor used by our smart pricing feature to improve advertiser ROI.
Výsledkem je pro inzerenty lepší výkon a návratnost investic na stránkách ve vyhledávací a reklamní síti.
EnglishWe'll use automated programs to determine how often the system visits advertiser sites and how many pages it visits.
Četnost návštěv systému na stránkách inzerentů a počet navštívených stránek určujeme pomocí automatických programů.
EnglishIf our system determines that a click is less likely to lead to a business result, the advertiser's maximum bid may be reduced.
Za tím účelem zjišťujeme, s jakou pravděpodobností přinese kliknutí na reklamu inzerentovi obchodní výsledek.
EnglishThese results differ from advertiser to advertiser, but could range from an online purchase to a newsletter sign-up.
Tyto výsledky se u jednotlivých inzerentů liší. Může jít například o nákup na internetu nebo registraci pro odběr zpravodaje.
EnglishTo ensure that advertisers are getting value from their bids on AdSense sites, we determine how likely a click is to lead to a business result for an advertiser.
Snažíme se, aby inzerenti za nabídky na webech AdSense získali příslušnou hodnotu.
EnglishThe AdWords system retrieves advertiser landing pages to help us better understand the relevance and quality of your AdWords ads as a whole.
Systém AdWords navštěvuje vstupní stránky inzerentů a umožňuje lépe posuzovat relevanci a kvalitu reklam AdWords jako celku.
EnglishGoogle’s smart pricing feature is designed to raise advertiser confidence in the AdSense network, which in turn can lead to higher bids on ads that appear on publisher sites.
Účelem funkce chytrého stanovení cen společnosti Google je zvýšit důvěru inzerentů v síť AdSense.
EnglishHowever, you cannot opt out of showing ads to users based on their previous interactions with the advertiser, such as visits to an advertiser's website.
Nelze se však odhlásit ze zobrazování reklam uživatelům na základě jejich předchozích interakcí s inzerentem, například návštěv webových stránek inzerenta.
EnglishPlease keep in mind that since the revenue share is constant, any changes to advertiser bids as a result of smart pricing will affect the amount both Google and the publisher earn.
To může ovlivnit skutečnost, která reklama v aukci zvítězí, ale jako majitel stránek obdržíte stejný podíl z příjmů z vítězné reklamy.
EnglishIf our system shows that a click on an AdSense ad is less likely to lead to business results like a purchase or newsletter sign-up, we may reduce an advertiser's maximum bid.
Chytré stanovení cen nemá na podíl z příjmů vliv, protože ovlivňuje částku, kterou inzerenti nabízejí za vstup do jednotlivých aukcí reklam.
EnglishInvalid click activity decreases advertiser conversion rates which in turn decreases the amount that advertisers are willing to bid for their ads to show on your page.
Neplatné klikání snižuje míry konverzí inzerenta. ~~~ Tím se pak snižuje částka, kterou jsou inzerenti ochotni nabízet za zobrazení reklam na vaší stránce.
EnglishIf a click is determined to be less likely to lead to a business result like a purchase or a newsletter sign-up, an advertiser’s maximum bid may be reduced.
Chytré stanovení cen umožňuje inzerentům nabízet s jistotou maximální částku, kterou jsou ochotni zaplatit za reklamy, což v průběhu času zvyšuje příjmy majitelů stránek.
EnglishSmart pricing uses conversion data to help determine if Search and Display Network partner sites are likely to convert at different rates and discounts advertiser bids accordingly.
případě volitelných funkcí pro správu nabídek, jako je Optimalizátor konverzí, se nabídky automaticky zvyšují a snižují za účelem optimalizace výkonu kampaně.
EnglishIt's typically the most important measurement for an advertiser because it's based on your specific advertising goals and shows the real effect your advertising efforts have on your business.
U inzerentů se zpravidla jedná o nejdůležitější parametr, protože vychází z konkrétních reklamních cílů a zachycuje skutečný účinek inzerce na podnikání.
EnglishShow these ads for at least 10 seconds and not more than 15 seconds to give the user ample time to consider the advertiser’s message before you proceed with the gameplay.
Tyto reklamy zobrazujte nejméně 10 sekund (avšak ne déle než 15), aby měl uživatel dost času zamyslet se nad sdělením zadavatele reklamy, a teprve poté mohl přikročit k hraní hry.