"advertisements" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"advertisements" Çekçe çeviri

EN

advertisements {çoğul}

volume_up
advertisements (ayrıca: ads, commercials, adverts)
volume_up
reklamy {diş. çoğ.}
Advertisements, in particular, tend to perpetuate tired old stereotypes of men and women.
Zejména reklamy mají tendenci podporovat zachovávání starých utkvělých stereotypů o mužích a ženách.
As regards advertisements for pharmaceutical products, I would like to see the toughest possible restrictions.
V oblasti reklamy na farmaceutické výrobky bych uvítal co nepřísnější omezení.
The negative impact of advertisements for foodstuffs with a high fat, sugar or salt content is very serious.
Negativní dopad reklamy na potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli je velmi vážný.
advertisements (ayrıca: adverts)

"advertisement" için eşanlamlılar (İngilizce):

advertisement

Çekçe' de "advertisements" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishOnce connected, we will show updates or Tweets in the people pane instead of advertisements.
Po propojení se v podokně Lidé namísto reklam zobrazí aktualizace nebo tweety.
Englishage: Advertised in Route Advertisements with decreasing lifetimes
age: inzerováno v rámci inzercí tras se snižujícími se dobami životnosti
EnglishNote that this policy also applies for implementing advertisements using the DoubleClick Ad Exchange.
Tyto zásady platí také pro implementaci reklam pomocí služby DoubleClick Ad Exchange.
Englishyes: Advertised in Route Advertisements with unchanging lifetimes
yes: inzerováno v rámci inzercí tras s neměnnými dobami životnosti
EnglishThey will spend taxpayers' money on thousands of leaflets, numerous advertisements, events and seminars.
Spotřebují peníze daňových poplatníků na tisíce letáčků, spoustu plakátů, akcí a seminářů.
EnglishWe should look to people instead of to money, to substance instead of to advertisements.
Neměli bychom hledět na peníze, ale spíše na lidi, dát nikoli na hesla, ale spíše pochopit podstatu problémů.
EnglishBe aware that some search results are paid advertisements.
Uvědomte si, že některé výsledky hledání jsou placená inzerce.
EnglishI do not want to see advertisements for prescription pharmaceutical products.
Englishno: Not advertised in Route Advertisements (default)
no: neinzerováno v rámci inzercí tras (výchozí nastavení)
EnglishChildren and young people, especially, identify with characters in advertisements and absorb the clichés they present.
Hlavně děti a mladí lidé se ztotožňují s postavami z reklam a vstřebávají klišé, která představují.
EnglishProfiles of browsing preferences can be used in a variety of ways, including for analysis and serving targeted advertisements.
Profily preferencí procházení lze využít mnoha způsoby včetně analýzy a zasílání cílených reklam.
EnglishOne evening when I was watching television, a quarter of all the advertisements were for over-the-counter pharmaceutical products.
Jednou večer jsem sledoval televizi a čtvrtina reklamních šotů inzerovala volně prodejné farmaceutické výrobky.
EnglishProfiles of browsing preferences can be used in a variety of ways, including for analysis and serving targeted advertisements.
Profily preferencí při procházení webových stránek lze využívat k mnoha účelům, například k analýzám a cíleným reklamám.
EnglishInformation on financial products from financial institutions, mainly provided through advertisements, is hard to understand and sometimes confusing.
Informace o finančních produktech finančních institucí, zejména v reklamách, jsou málo srozumitelné a leckdy matoucí.
EnglishLook at the advertisements.
EnglishThird-party cookies come from other websites' advertisements (such as pop-up or banner ads) on the website that you're viewing.
Cizí soubory cookie mají původ v reklamách z jiného webu (například automaticky otevíraných nebo proužkových reklamách), než je právě zobrazen.
EnglishWe do not want any misogynist advertising, any advertisements that degrade women into objects or revel in crude clichés about women.
Nechceme žádnou reklamu, která vyjadřuje nenávist k ženám, reklamu, která degraduje ženy na objekty nebo se vyžívá v hrubých klišé o ženách.
EnglishFor ecommerce sites, understanding which products are selling online is crucial for generating relevant content, promotions and advertisements.
Pro stránky, které se zabývají elektronickým obchodováním, je pochopení toho, které produkty se prodávají online, zásadní pro vytváření relevantního obsahu, propagace a reklam.
EnglishHowever, we are also aiming to put an end to misleading advertisements on the Internet that encourage people to buy products that not only do not cure, but may even harm patients.
Máme však i ambici skoncovat se zavádějící reklamou na internetu lákající ke koupi přípravků, které nejen že neléčí, ale mohou pacientům i škodit.
EnglishIt is also amazing that we have legal alcohol limits for drivers, and yet we bombard our citizens - especially in the festive season - with alcohol advertisements.
Rovněž je neuvěřitelné, že jsou pro řidiče stanoveny limity pro konzumaci alkoholu, a přesto bombardujeme naše občany - zejména v období svátků - reklamou na alkohol.