"advertisement" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"advertisement" Çekçe çeviri

EN advertisement
volume_up
{isim}

advertisement (ayrıca: ad, want ad, classified ad)
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
This was the advertisement that they ran in 1917.
Jedná se o inzerát, který vyšel v roce 1917.
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
advertisement (ayrıca: ad, advert, advertising, blurb)
volume_up
reklama {diş.}
Where the advertisement does not include any such reference, there is no obligation to refer to energy consumption.
Pokud reklama takové informace neobsahuje, neexistuje povinnost uvádět spotřebu energie.
Thus marketing and advertisement should create an environment for social understanding, for social prospects.
Proto by marketing a reklama měly vytvářet prostředí pro sociální pochopení, pro sociální perspektivu.
Second, each advertisement (unfortunately or fortunately) must be obtrusive, attractive, striking and eye-catching.
Po druhé, každá reklama (bohužel nebo naštěstí) musí být vtíravá, přitažlivá, úderná a musí dokázat upoutat pozornost.

"advertisement" için eşanlamlılar (İngilizce):

advertisement

Çekçe' de "advertisement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishThe EU has already spent an enormous amount on propaganda and self-advertisement.
Evropská unie již tak utrácí nehorázné peníze za propagandu a sebepropagaci.
EnglishAll types of advertisement should be expressly prohibited in children's programmes.
V pořadech pro děti by měly být výslovně zakázány všechny typy reklamy.
EnglishAnd we feel like some of that difficulty was because of this false advertisement around parenting.
A zdá se nám, že to bylo tak těžké také kvůli té falešné reklamě okolo rodičovství.
EnglishOne important distinction which has to be made is between information and advertisement.
Musíme přitom především rozlišovat mezi informacemi a reklamou.
EnglishThese clicks represent legitimate visitors accessing your advertisement in expected ways.
Tato kliknutí představují legitimní návštěvníky, kteří přistupují k vaší reklamě běžným způsobem.
EnglishCohesion is also an instrument for creating equal opportunities and a splendid advertisement for the Union.
Soudržnost je i nástrojem tvorby rovných příležitostí a skvělou reklamou Unie.
EnglishFor instance, I stumbled across this advertisement outside the women's washroom in the Kansas City airport.
Například, na tuto reklamu jsem narazila před dámskými toaletami na letišti v Kansas City.
EnglishI am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
EnglishWhat is particularly frustrating for me is that the promised election awareness advertisement has spectacularly backfired.
Především je pro mě frustrující, že slibovaná informační kampaň o volbách skandálním způsobem selhala.
EnglishWhen publish is set to "age," the Route Advertisement will contain the valid lifetime remaining until deletion.
Pokud je parametr publish nastaven na hodnotu age, bude inzerování tras až do odstranění obsahovat platnou dobu životnosti.
EnglishSince we consider equality a partnership, we think that the tolerance of marketing and advertisement to this problems is equally valid for men.
Protože uvažujeme o rovnosti jako o partnerství, myslíme si, že tolerance marketingu a reklamy platí u těchto problémů i pro muže.
EnglishConsumers are frequently misled by deliberately confusing online offers and advertisement despite European legislation that seeks to prevent this.
Spotřebitelé jsou často zmateni záměrně zavádějícími on-line nabídkami a reklamami, přestože se tomu evropské právní předpisy snaží zabránit.
Englishcontains or could be considered 'junk mail', 'spam', 'chain letters', 'pyramid schemes', 'affiliate marketing' or unsolicited commercial advertisement.
obsahuje nebo by mohl být považován za nevyžádanou poštu, spam, řetězové dopisy, pyramidová schémata, smluvní marketing nebo nevyžádanou komerční reklamu;
EnglishIf you've ever received a comment that looked like an advertisement or a random link to an unrelated site, then you've encountered comment spam.
Bohužel jsou často zneužívány šiřiteli spamu a dalšími návštěvníky s nekalými úmysly, z nichž mnozí používají k vytváření a zveřejňování spamu skripty nebo jiný software.
EnglishNevertheless, it can be noted in this regard that many citizens see the common agricultural policy first and foremost as an advertisement for the EU - but unfortunately an extremely bad one.
Jednak jsme si však mohli všimnout, že mnoho občanů považuje společnou zemědělskou politiku v první řadě za reklamu EU - naneštěstí však mimořádně špatnou.