"admin" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"admin" Çekçe çeviri

EN admin
volume_up
{isim}

1. IT

admin

Çekçe' de "admin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishPlease contact your organization's IT admin for help with password recovery.
Tito uživatelé mohou požádat o pomoc s obnovou hesla správce IT ve své organizaci.
EnglishThis default administrator user experience is called Admin Approval Mode.
Toto výchozí chování při přihlášení správce se nazývá režim schválení správce.
EnglishWhat we need downstream is a great power enabled -- what I call that Sys Admin Force.
To, co potřebujeme je funkční síla, čemuž já říkám Sys admin síla.
English‌  You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
‌  Můžete být požádáni o heslo správce nebo potvrzení volby.
English You might be asked for an admin password or to confirm your choice.
 Můžete být požádáni o heslo správce nebo potvrzení volby.
EnglishYou might be asked for an admin password or to confirm your choice.
Můžete být požádáni o heslo správce nebo potvrzení volby.
EnglishYou can do this in one of two ways (if you're not sure which one to use, talk to your system admin):
Toho dosáhnete jedním ze dvou způsobů (pokud nevíte, který z nich použít, obraťte se na správce systému):
EnglishOnly use USB drives that you own or someone trustworthy (like your system admin) gives you.
Používejte pouze vlastní jednotky USB nebo jednotky, které vám poskytne důvěryhodná osoba (například správce systému).
EnglishFor more info, check with your system admin.
Další informace získáte od vašeho správce systému.
EnglishIf you're on a corporate network, your network admin might be using Group Policy to control the use of wireless networks.
Pokud jste v podnikové síti, může správce sítě prostřednictvím Zásad skupiny řídit používání bezdrátových sítí.
EnglishAsk your network admin for this info.
EnglishIf UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message appears.
Pokud je nástroj Řízení uživatelských účtů aktuálně nakonfigurován v režimu schválení správce, zobrazí se zpráva nástroje Řízení uživatelských účtů.
EnglishSelect Use these RD Gateway server settings, and then enter the server name (ask your system admin for this info).
Vyberte možnost Použít toto nastavení serveru služby Brána VP a zadejte název serveru (tyto informace vám poskytne správce systému).
EnglishAlso, you might not have the required permissions to delete a plan because your system admin has restricted access to it.
Může se také stát, že k odstranění schématu nebudete mít potřebná oprávnění, protože správce systému ke schématu omezí přístup.
EnglishIf UAC is currently configured in Admin Approval Mode, the User Account Control message will appear.
Pokud je nástroj Řízení uživatelských účtů aktuálně nakonfigurován v režimu schválení správce, zobrazí se zpráva nástroje Řízení uživatelských účtů.
English. ~~~ You might be asked for an admin password or to confirm your choice. ~~~

~~~ K používání tiskárny je nutné, aby byl počítač, k němuž je připojena, zapnutý. ~~~

EnglishIf you put you put an executive admin.
EnglishCheck with your system admin.
EnglishScroll down to and double-click User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode.
Přejděte dolů a poklepejte na možnost Řízení uživatelských účtů: Chování výzvy ke zvýšení oprávnění pro správce v Režimu schválení správce.
EnglishIf your password isn't working, you'll need to go through our password recovery process.Google Apps users, please contact your organization's IT admin for help with password recovery.
Uživatelé služby Google Apps mohou požádat o pomoc s obnovou hesla správce IT ve své organizaci.