"adaptive" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"adaptive" Çekçe çeviri

EN adaptive
volume_up
{sıfat}

adaptive
Adaptive brightness is not available in all editions of Windows 7.
Funkce Adaptivní jas není k dispozici ve všech edicích systému Windows 7.
How could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest?
Jak by mohlo být adaptivní pro jakýkoliv organismus překonat vlastní zájmy?
And this animation here shows you one example of the techniques that we use, called adaptive optics.
Tato animace je ukázkou jednoho příkladu užítí techniky, kterou nazýváme adaptivní optika.
adaptive (ayrıca: pliant, supple, versatile, flexuous)
Vyvinuli jsme přizpůsobivý plánovač chůze.
Beauty is an adaptive effect, which we extend and intensify in the creation and enjoyment of works of art and entertainment.
Krása je přizpůsobivý efekt, který rozšiřujeme a zintenzivňujeme při tvoření a kochání se uměleckými díly a zábavou.
This approach should be adaptive so that as we learn more - or, as environmental and ecosystem conditions change - new knowledge can be applied to the approach.
Tento přístup by měl být přizpůsobivý, abychom, jak se dozvídáme více a jak se mění environmentální a ekosystémové podmínky, mohli k přístupu použít nové poznatky.

"adaptive" için eşanlamlılar (İngilizce):

adaptive
English

Çekçe' de "adaptive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishIn the list, expand Display, and then expand Enable adaptive brightness.
V seznamu rozbalte položku Zobrazit a potom rozbalte položku Povolit funkci adaptivního jasu.
EnglishTo use adaptive brightness, you must have light sensors installed and enabled on your computer.
Chcete-li použít funkci adaptivního jasu, musí být v počítači nainstalovány a aktivovány světelné senzory.
EnglishAdaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.
Kompenzační pomůcky mně umožnily, abych mohla opět lyžovat, lézt po skalách a dokonce i jezdit na kole.
EnglishEnable adaptive junk mail controls > do NOT check
Enable adaptive junk mail controls (Povolit přizpůsobivé kontroly nevyžádané pošty) > NEZAŠKRTÁVAT ~~~ 5.
EnglishThe notion that the prenatal transmission of PTSD risk is adaptive is still speculative, but I find it rather poignant.
O tom, že prenatální přenos náchylnosti k PTSD je adaptace se stále spekuluje, mně to ale přijde očividné.
EnglishIn other words, play is our adaptive wildcard.
Englishadaptive expectations hypothesis
EnglishFurthermore, fisheries management will have to be increasingly based on adaptive approaches as historical data will be less valuable.
Kromě toho bude muset řízení rybolovu ve stále větší míře vycházet z adaptivních přístupů, protože historické údaje budou ztrácet svou cenu.
EnglishTo turn adaptive brightness on or off when your computer is running on battery power, click On battery, and then, in the list, click On or Off.
Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci adaptivního jasu, je-li počítač napájen z baterie, klikněte na položku Baterie a potom v seznamu klikněte na možnost Zapnuto nebo Vypnuto.