"adapted" için İngilizce-Çekçe çeviri

EN

"adapted" Çekçe çeviri

EN adapted
volume_up
{sıfat}

adapted (ayrıca: customized, fitted, tailored, acclimatized)
The developing countries must be included, with adapted figures and targets.
Rozvojové země musí být zapojeny prostřednictvím čísel a cílů, které jim budou přizpůsobeny.
They have to be adapted to make them more energy efficient.
Ty musí být přizpůsobeny, aby byla zajištěna jejich větší energetická účinnost.
So far the EU instruments have not really been adapted.
Nástroje Evropské unie dosud nebyly plně přizpůsobeny.

"adapted" için eşanlamlılar (İngilizce):

adapted
English

Çekçe' de "adapted" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

EnglishAnd as I started looking at them, I was finding that they had hyper-adapted.
A jak jsem je začal pozorovat, zjistil jsem, že se staly hyper-přizpůsobené.
EnglishOur education systems should not have to be adapted to the cultures of other peoples.
Naše vzdělávací systémy by neměly být přizpůsobovány kulturám jiných národů.
EnglishIn addition the regulation in force would thus be adapted to financial market trends.
Platné nařízení tak bude kromě toho přizpůsobeno trendům na finančním trhu.
EnglishThe partnership includes a bilateral dimension which is adapted to each partner country.
Partnerství zahrnuje dvoustranný rozměr, který je přizpůsoben každé partnerské zemi.
EnglishBriefly, we have to find solutions adapted to the present, but especially to the future.
Stručně řečeno, musíme najít řešení odpovídající současnosti, ale zejména budoucnosti.
EnglishUndoubtedly the legislation needs to be adapted to developments in the sector.
Nepochybně je třeba uzpůsobit právní předpisy vývoji v sektoru.
EnglishFor the operation of these agreements we are also providing specially adapted financial support.
K provádění těchto dohod poskytneme rovněž specificky uzpůsobenou finanční podporu.
EnglishThe scope or quantity of these activities are thus in a way adapted to the enlarged European Union.
Rozsah či množství těchto činností se tak přizpůsobí rozšiřování Evropské unie.
EnglishOther birds, like this tanager, have adapted within the same species.
Další ptáci, jako tento pták z čeledi tangarovitých, se přizpůsobili v rámci svého druhu.
EnglishFurther to much negotiation, the original proposals on agrofuels and biofuels were also adapted.
Po mnoha vyjednáváních byly také přijaty původní návrhy o agropalivech a biopalivech.
EnglishWhen crime moves across borders, measures to combat it must be adapted accordingly.
Když zločin překračuje hranice, opatření pro boj proti zločinu musí být přizpůsobena této situaci.
EnglishIt is also important that we have adapted the trading book and banking book.
Je rovněž důležité, že jsme přizpůsobili obchodní portfolio.
EnglishWe need to develop a new policy that is adapted to the new challenges.
Musíme připravit novou politiku, která se přizpůsobí novým výzvám.
EnglishThe Lisbon Strategy proposes an adapted response to each challenge.
Lisabonská strategie navrhuje přizpůsobenou odpověď na každou výzvu.
EnglishThe operation of the visitors centre and visit programme ought to be adapted to these demands.
Těmto požadavkům by měla být přizpůsobena činnost návštěvnického centra a programy návštěv.
EnglishWe must find a pragmatic solution that is adapted to each case.
Musíme nalézt pragmatické řešení, které se přizpůsobí každému případu.
EnglishWith this in mind, not only is a suitable format required, but also access which is adapted to their needs.
Pro ten účel je nutný vhodný formát a rovněž přístup uzpůsobený jejich potřebám.
EnglishWe need to restore their confidence in the future by providing adapted and ambitious answers.
Musíme obnovit jejich důvěru v budoucnost tak, že nabídneme adaptované a ctižádostivé odpovědi.
EnglishAdversity is just change that we haven't adapted ourselves to yet.
Neštěstí je pouze změna, na kterou jsme se ještě nepřízpusobili.
EnglishAxis offers covert network cameras adapted to very specific industry needs.
Společnost Axis nabízí skryté síťové kamery přizpůsobené velmi specifickým požadavkům jednotlivých oborů.