EN loweringly
volume_up

loweringly (ayrıca: gloomy, dark, sinister, louring)

"lowering" için eşanlamlılar (İngilizce):

lowering
lower