"vruchteloos" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"vruchteloos" İngilizce çeviri

NL vruchteloos
volume_up
{sıfat}

vruchteloos (ayrıca: mislukt, nutteloos, vergeefs, ijdel)
vruchteloos (ayrıca: onvruchtbaar, schraal, bar, steriel)
volume_up
barren {sıf.}
vruchteloos (ayrıca: nutteloos, vergeefs, ijdel)
volume_up
futile {sıf.}
vruchteloos (ayrıca: nutteloos, vergeefs, ijdel, onnuttig)
volume_up
useless {sıf.}
We willen de toekomst vormgeven, en dat kan niet door defensieve acties of vruchteloos protectionisme, maar door de veranderingen te begeleiden en te sturen.
We want to shape the future, and shaping the future does not mean fighting a rearguard action or useless protectionism, but accompanying change.
vruchteloos (ayrıca: nutteloos, vergeefs, ijdel, nietig)
volume_up
vain {sıf.}

İngilizce' de "vruchteloos" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchZolang de doodstraf bestaat, probeert men al vruchteloos aan te tonen dat die nodig is.
Since the death penalty has existed, people have unsuccessfully tried to justify the need for it.
DutchSedertdien zijn er echter nog twee Europese Raden vruchteloos voorbijgegaan.
Two more unproductive summits have been and gone since then.
DutchHet debat in het Parlement is dus niet vruchteloos geweest.
So the discussion we held in Parliament has had the desired effect.
DutchDaar komt bij dat die ziekten veel van onze andere initiatieven voor een eerlijker wereld vruchteloos maken.
Furthermore, they undermine the other initiatives we are taking to create a fairer world.
DutchDe verenigde inspanningen van het IGAD blijven vruchteloos.
The combined efforts of the IGAD continue to prove fruitless.
DutchDe inspanningen van de Europese Commissie om deze situatie vlot te trekken zijn tot nu toe vruchteloos gebleken.
All efforts by the European Commission to unblock this situation have been unsuccessful so far.
DutchDat is hard nodig want tien jaar lang hebben we vruchteloos gepraat over de Europese energieheffing.
This is desperately needed, for we have been talking about European energy levies unproductively for the past decade.
DutchTot nog toe waren zijn inspanningen vruchteloos.
DutchAlle pogingen om deze crisis te bezweren zijn - tot nu toe - vruchteloos gebleken, en ze hebben niet kunnen verhinderen dat het geweld de afgelopen weken is toegenomen.
All attempts to relieve the crisis so far have failed and have not prevented the violence from increasing over recent weeks.
DutchEr zijn al twee deadlines verstreken en we lopen kans in een muurvaste patstelling te geraken als de initiatieven die u namens ons hebt aanbevolen, vruchteloos blijken.
Two deadlines have been missed already, and there is a real risk of deadlock if the efforts which we have channelled through you come to nothing.
DutchWat voor nut heeft het aan een succesvolle methode, de Conventie, een methode te verbinden die altijd vruchteloos gebleken is, namelijk de Intergouvernementele Conferentie?
Where is the sense in forcing as chronically unsuccessful a method as an Intergovernmental Conference upon one so successful as the Convention?
DutchEen dergelijke gezonde strijd blijft echter tamelijk vruchteloos als het werkgelegenheidsbeleid en het zogenaamde proces van Luxemburg zo onbekend zijn als nu feitelijk het geval is.
There will not, however, be very much of that healthy competition as long as employment policy and the 'Luxembourg process ' are as unfamiliar to people as they are at present.