"vergeefs" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"vergeefs" İngilizce çeviri

NL vergeefs
volume_up
{sıfat}

vergeefs (ayrıca: mislukt, nutteloos, ijdel, onnuttig)
vergeefs (ayrıca: nutteloos, ijdel, vruchteloos)
volume_up
futile {sıf.}
vergeefs (ayrıca: nutteloos, ijdel, onnuttig, vruchteloos)
volume_up
useless {sıf.}
vergeefs (ayrıca: nutteloos, ijdel, vruchteloos, nietig)
volume_up
vain {sıf.}
U mag er zeker van zijn dat het offer van Martín Carpena niet vergeefs is geweest.
Please be assured that the sacrifice of Martín Carpena has not been in vain.
We doen nogmaals, en hopelijk niet vergeefs, een oproep tot het afschaffen van de doodstraf.
Once again, and I hope not in vain, we call for the abolition of the death penalty.
Wij wachten echter nog steeds vergeefs op een signaal van de Commissie.
Unfortunately, we are still waiting in vain for a signal from the Commission in this respect.
vergeefs
♫ but it was all in vain.

İngilizce' de "vergeefs" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchNeem bijvoorbeeld Japan, waar dit middel ook werd toegepast, maar vergeefs!
Take a look at Japan, where this policy was applied and where it does not work.
DutchIk vrees dat nieuwe pogingen om een andere datum te vinden vergeefs zullen zijn.
Unfortunately, I do not believe that further attempts to change the date will bear fruit.
DutchDe woorden free and fare zult u dus in de beoordeling vergeefs zoeken.
You will therefore not find the words free and fair in our evaluation.
DutchDeze inspanningen zouden vergeefs zijn geweest, indien bovengenoemde voorschriften aldus worden overtreden.
The failure to comply with the aforementioned provisions will nullify those efforts.
DutchIn veel gevallen wachten wij hier vergeefs omdat u niet aan de behandeling van onze vragen toekomt.
On many occasions we wait here and you do not get to our questions.
DutchPakistan, de meest nauwe bondgenoot van de Taliban, heeft vergeefs geprobeerd om te interveniëren.
The Taliban's closest ally, Pakistan, intervened without success.
DutchHoe lang en hoe vergeefs werd er in voormalig Joegoslavië niet onderhandeld, voordat er sancties kwamen!
How long and how pointless were the talks in the former Yugoslavia before sanctions were imposed?
DutchVergeefs vroeg ik haar in de Commissie buitenlandse zaken tot twee keer toe het amendement in te trekken.
I asked the Committee on Foreign Affairs to withdraw the amendment on two occasions, but to no avail.
DutchIedereen heeft nu wel de mond vol over de minderhedenkwestie, maar het is vergeefs zoeken naar een bemoedigende visie.
At the moment everyone is talking about the minority question, but there is no encouraging conception on offer.
DutchWat blijft er over van de geloofwaardigheid van de Commissie, die ervoor moet zorgen dat de Europese besluiten worden uitgevoerd, als alles vervolgens vergeefs blijkt te zijn?
What credibility is still possessed by the Commission, which must ensure that European decisions are carried out, if nothing then comes of anything?
DutchWe zijn ons er echter heel goed van bewust dat al onze inspanningen vergeefs kunnen blijken als wij op het punt van het beheer niet samenwerken met de andere landen rond de Middellandse Zee.
However, we are well aware that all our efforts could be wasted if we do not establish cooperative management with the other Mediterranean countries.
DutchIk hoop dat dit geen verspilde moeite is, aangezien een denker uit mijn land gezegd heeft dat vergeefs pogen leidt tot zwartgalligheid, en ik wil op dit uur van de avond niet zwartgallig worden.
I hope it will not be a wasted effort, because a thinker from my country used to say that wasted effort leads to melancholy, and at this time of night I do not want to get melancholic.