"onbekwaam" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"onbekwaam" İngilizce çeviri

EN

NL onbekwaam
volume_up
{sıfat}

onbekwaam (ayrıca: onhandig, ontoelatend)
volume_up
inept {sıf.}
These rustics are so inept.

İngilizce' de "onbekwaam" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchHet is verbazingwekkend dat er in diensten van de Commissie zoveel onbekwaam personeel is.
It amazes me that there are so many incompetent people working in the service of the Commission.
DutchHet gebeurt veel te zelden dat een onbekwaam of corrupt ambtenaar geschorst of ontslagen wordt.
It happens too rarely that employees are suspended or fired if they are incompetent or corrupt.
DutchDaaruit blijkt niet alleen dat hij absoluut onbekwaam is wat betreft het voeren van Europese politiek.
That is not just a sign of severe incompetence in European policy.
DutchHij laat nu zien onbekwaam te zijn, omdat hij vandaag geen voorstellen aan het Parlement kan voorleggen.
He has now demonstrated his incompetence by having no proposals to put before Parliament today.
DutchHet minste wat men van Wathelet moet zeggen, is dat hij onbekwaam, nalatig en onverantwoordelijk is geweest.
The least that one can say about Wathelet is that he was incompetent, negligent and irresponsible.
DutchIemand mag wel onbekwaam zijn, maar geen christen.
You are allowed to be incapable, but not to be a Christian.
DutchZijn koninklijke wachters zijn onbekwaam.
DutchNiet omdat ik geloof dat ze onbekwaam zou zijn, vooral niet omdat haar aanstelling er één is waarin de stroper jachtopziener wordt.
I have no doubts as to her skills, not least because her appointment would be a case of ‘ poacher turned gamekeeper’.
DutchMaakt dit de Raad onbekwaam?
DutchHun manier van leven mag niet worden bedreigd vanwege het feit dat de Commissie en hun regeringen onbekwaam zijn om te onderhandelen.
The inability of the Commission and their governments to conclude the negotiations must never constitute a threat to their way of life.
DutchEen dergelijke keuze mag niet worden overgelaten aan de willekeur van degenen die onbekwaam zijn gebleken om de veiligheid van personen te garanderen.
This kind of choice cannot be left to the discretion of people who have proved to be unable to guarantee people's safety.
DutchIk vind dat deze leden zich onbeleefd en zelfs dom en onbekwaam gedragen als zij zo weinig respect tonen voor een andere spreker.
In my view, these Members are behaving outrageously and downright stupidly and unintelligently when they show no respect for others when they are speaking.
DutchWij zijn hier reeds vanaf 17.00 uur aanwezig om aan dit debat te beginnen, maar de onderscheidene Voorzitters zijn bij het omgaan met de tijd uiterst onbekwaam gebleken.
We have been waiting here since 5 p. m. to start this debate, but the time management of the various presidencies has been thoroughly incompetent.
DutchIs hij van oordeel dat het comité wiens advies hij verwerpt, onbekwaam is en niet in staat is te beoordelen wat goed is voor het dier en gevaarlijk voor de gezondheid van de mens?
Does he regard the committee whose advice he rejects as incompetent, unable to judge what is good for animals or dangerous for human health?
DutchMaar uit wat de afgevaardigden hier hebben gezegd, komt de Commissie eerder naar voren als een onverantwoordelijk, zo niet onbekwaam, politiek besluitvormingsorgaan.
The speeches by our colleagues give rather an image of the Commission as a political decision-making authority which is irresponsible, if not incompetent.