"met succes" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"met succes" İngilizce çeviri

NL

met succes {zarf}

volume_up
Ik vind dat het beslissende punt en ik hoop dat dit met succes wordt aangepakt.
I regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
Intussen hebben we met succes een aanzienlijk hervormingstraject afgelegd.
We have now successfully progressed a considerable distance along the reform road.
In Europa en in de Verenigde Staten wordt de ziekte met succes bestreden.
The disease is being tackled successfully in Europe and the United States.

İngilizce de "met succes" için benzer çeviriler

succes isim
met edat
met zarf
met bağlaç
English
onverwacht succes isim
English
veel succes ünlem
zonder succes sıfat
doorslaand succes isim

İngilizce' de "met succes" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchPas wanneer die met succes is afgerond, kunnen we misschien een stap verder gaan.
Only when that has been successfully concluded can we perhaps take a further step.
DutchHierdoor rijzen er toch vragen in verband met het succes van het structuurbeleid.
This in itself raises the question of the success of the structural policies.
DutchIk vind dat het beslissende punt en ik hoop dat dit met succes wordt aangepakt.
I regard this as the decisive issue and hope it will be tackled successfully.
DutchMaar we zijn erin geslaagd de deeltjes met succes te beheersen in de patient.
But we have succeeded in containing the particles safely inside the patient.
DutchIn Londen en Stockholm worden momenteel met succes fileheffingen toegepast.
Congestion charging, as used in London and Stockholm, is a success at present.
DutchIk wens u alle succes met het voorzitterschap en op onze steun kunt u alvast rekenen.
I wish you every success with the Presidency, and you can rely on our support.
DutchGefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
DutchVeel meer technologieën worden niet met succes op de markt geïntroduceerd.
A great deal of technology fails to be introduced successfully onto the market.
DutchDit hebben we in het verleden al een aantal keren gedaan, en met veel succes.
We have done this on a number of occasions in the past, quite successfully.
DutchWe hebben nu de kans deze wetgeving met succes in de tweede lezing aan te nemen.
Now we have the possibility to adopt the legislation successfully in the second reading.
DutchIntussen hebben we met succes een aanzienlijk hervormingstraject afgelegd.
We have now successfully progressed a considerable distance along the reform road.
DutchVelen kijken overigens met bewondering naar het succes van bijvoorbeeld Bill Gates.
Moreover, many people are amazed at the success of Bill Gates, for example.
DutchHet is beslist een moeilijke klus geweest, die we snel en met succes hebben volbracht.
Their task has not been easy, and they have completed it quickly and successfully.
DutchWe hebben samen met succes een historische opdracht volbracht, namelijk de uitbreiding.
In one historic area – that of enlargement – we achieved great things together.
DutchDe Labourregering heeft met succes de korting op de Britse EU-bijdrage verdedigd.
The Labour Government successfully defended Britain's EU budget rebate.
DutchEnkel door de tactiele informatie beweegt hij met succes over deze soorten terrein.
And just by the tactile information, it successfully crosses over these type of terrain.
DutchMevrouw de Voorzitter, ook ik wil u feliciteren en succes wensen met uw werk.
Mr President, I too should like to congratulate you and wish you every success in office.
DutchIk wens het voorzitterschap veel succes met het eenmakingsproject van Europa.
I would like to wish the presidency every success in its work on implementing one Europe.
DutchIk wens de onderhandelaars nog veel succes met hun belangrijke werk.
I wish the negotiators continued success with their work in this important area.
DutchIk feliciteer hem en zijn vrouw Pat, die hem altijd steunt, persoonlijk met dit succes.
I congratulate him and his ever-supportive wife, Pat, personally on this achievement.