"in geen enkel land" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"in geen enkel land" İngilizce çeviri

"in geen enkel land" için örnek kullanımlar

İngilizce de "in geen enkel land" için benzer çeviriler

in sıfat
English
in edat
in- edat
English
in-
English
innen fiil
geen zarf
English
geen zamir
geen sayı
English
enkel isim
English
enkel sıfat
enkel zarf
land isim
land- sıfat
English
landen isim
English
landen fiil
English
géén zarf
English

İngilizce' de "in geen enkel land" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchEen aantal vergaderweken van 45 per jaar wordt wellicht in geen enkel land zelfs maar benaderd.
I would guess that there is not one country which comes close to 45 weeks of meetings a year.
DutchZonder de medewerking van de consument zal deze richtlijn immers in geen enkel land worden nageleefd.
Because without the cooperation of the consumer, this Directive will not be complied with in any country.
DutchDe Gemeenschap kan in geen enkel land ambassades hebben.
The Community cannot have an embassy in a country.
DutchIk zou er overigens op willen wijzen dat er in geen enkel land ter wereld een absolute vrijheid van meningsuiting bestaat.
I would remark in passing that there is no country in the world where freedom of expression is absolute.
DutchHet is in geen enkel land van de Unie aanvaardbaar dat een organisatie de burgers intimideert op sektarische basis.
It is unacceptable in any state of the Union that an organization should impose sectarian intimidation of citizens.
DutchIn geen enkel land ter wereld zijn er zoveel martelaren gevallen in de strijd tegen de drugshandel als in Colombia.
There is no nation in the world which has offered up as many martyrs as Colombia in the fight against drug trafficking.
DutchHet Finse alcoholbeleid is doeltreffend en wij hebben daar bewijzen voor die in geen enkel land betwist kunnen worden.
Finland's alcohol policy has been a valid one, and we see evidence of this that goes unchallenged anywhere in the world.
DutchWe hebben een overeenkomst inzake netwerkcriminaliteit waarin meerdere voorstellen staan die tot dusverre in geen enkel land zijn uitgevoerd.
This Convention proposes several solutions that have not yet been implemented in a single country.
DutchDat is in geen enkel land ter wereld anders.
DutchDefinities en sancties mogen dan van het ene tot het andere land verschillen, in geen enkel land gaan terroristen vrijuit.
The definitions and penalties may vary from one State to another, but there is no State which leaves terrorists at liberty.
DutchIn dat opzicht hoeft men er in ieder geval in geen enkel land op achteruit te gaan wanneer dit voorschrift te zijner tijd wordt aangenomen.
With that in mind, no country will feel the need to back out when this regulation eventually comes into force.
DutchDe omgang met de media is in geen enkel land gemakkelijk, en is in een land dat zich in een moeilijke sociale situatie bevindt al helemaal niet gemakkelijk.
Dealing with the media is never easy in any country, and certainly not in one which is in the grip of a social crisis.
DutchMet betrekking tot uw tweede vraag wil ik zeggen dat we de wetgeving in geen enkel land proberen te beïnvloeden; dat is immers niet aan ons.
With reference to your second question, we are not influencing the legislation of any one country or another; that is not our business.
DutchDeze maatregel staat haaks op het concept van de parlementaire onschendbaarheid, die in geen enkel land op grond van de uitlatingen van parlementsleden wordt opgeheven.
I think that this step goes completely against the concept of parliamentary immunity, as this is never used by a country to punish MPs for expressing political views.
DutchIn geen enkel land in de wereld kan vanuit het niets een ontwikkeling in de richting van democratie in gang worden gezet met behulp van de instrumenten waarnaar de Commissie verwijst.
It would be impossible to promote the start of democratic transformations in any country in the world by means of the instruments to which the Commissioner refers.

Sözlükte diğer kelimeler

Dutch
  • in geen enkel land

Türkçe-Almanca sözlüğünde daha fazla çeviri bulacaksınız.