"in gang te zetten" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"in gang te zetten" İngilizce çeviri

"in gang te zetten" için örnek kullanımlar

İngilizce de "in gang te zetten" için benzer çeviriler

in sıfat
English
in edat
in- edat
English
in-
English
innen fiil
gang isim
te zarf
te edat
zetten fiil
zarf
English

İngilizce' de "in gang te zetten" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchIk pleit ervoor het programma op 1 januari 2007 in gang te zetten.
We must launch the programme on 1 January 2007, and this is my call to you.
DutchHet Europees Parlement is zeker de meest geëigende plaats om dit mechanisme in gang te zetten.
The European Parliament is certainly the most appropriate place to set that process in motion.
DutchDaarmee beschikken wij over het juiste platform om het oplossingsproces in gang te zetten.
This gives us just such a platform to launch that process.
DutchVervolgens zal ze bekijken in hoeverre het noodzakelijk is een inbreukprocedure tegen Frankrijk in gang te zetten.
It will then decide whether a violation procedure needs to be brought against France.
DutchIk vind het geweldig dat we overeenstemming hebben kunnen bereiken zonder de bemiddelingsprocedure in gang te zetten.
I am delighted that we have managed to reach agreement without a need for conciliation.
DutchWe kunnen ze willoos goedkeuren zonder de hele bureaucratie van het Parlement in gang te zetten.
And we could endorse that with a rubber stamp, hopefully without arousing Parliament's whole bureaucratic machine.
DutchHet gaat erom een proces in gang te zetten waarin wij de toekomst van het landbouwbeleid bespreken.
What is interesting, rather, is that we are beginning a process of discussing the future of agricultural policy.
DutchWij hebben ons voorgenomen concrete projecten in gang te zetten om het vertrouwen van de burgers terug te winnen.
Our original intention was to sort out practical projects in order to restore public confidence in us.
DutchHet Europees Parlement heeft echter het volste recht om een proces in gang te zetten voor de vervolmaking van dit akkoord.
Parliament has every right, however, to seek to start the process of fine-tuning that agreement.
DutchHet is dus niet nodig ook nog een heel debat in gang te zetten over de vraag of ze daar wel of niet aan willen deelnemen.
There is no need for us to initiate a great debate to find out whether or not they wish to participate.
DutchHet is ons doel om snel de oude achterstanden weg te werken en snel en doeltreffend nieuwe programma's in gang te zetten.
Our aim is to deal promptly with the arrears and get the new programmes swiftly and effectively under way.
DutchEen of twee gevallen is niet voldoende om de inbreukprocedure in gang te zetten of communautaire maatregelen te nemen.
One or two incidents would not trigger the infringement proceedings nor require the taking of Community measures.
DutchDe keuze om een uitbreidingsprocedure in gang te zetten is een teken van de toekomstvisie en vooruitziende blik van onze voorgangers.
The decision to open an enlargement process highlights the great, long-term vision of our predecessors.
DutchHet communautaire budget is dus verdubbeld van 1994 naar 1995 om de resultaten van de conferentie van Caïro in gang te zetten.
To put it another way, from 1994 to 1995 the Community budget for implementing the Cairo Conference has doubled.
DutchDaarom is het ook een goede zaak om de lidstaten te verplichten om een adequaat beleid op dit gebied in gang te zetten.
It is therefore right that we should be concerned with this and oblige the Member States to introduce a suitable policy.
DutchDie landen zijn te arm om een proces van economische ontwikkeling in gang te zetten of om zelfs maar basisgroei te bewerkstelligen.
They are too poor to manage to trigger economic development processes or even merely to achieve basic growth.
DutchOnze bedoeling is een debat in gang te zetten.
DutchDe Commissie heeft de afgelopen jaren met succes de taak op zich genomen ideeën uit te broeden en zaken in gang te zetten.
In recent years the Commission has wanted to play, and has indeed played, the role of an incubator of ideas, a driving force.
DutchHier ligt dus een grote taak voor veel lidstaten om structurele hervormingen in gang te zetten en onnodige belemmeringen weg te nemen.
Many Member States thus have the major task of setting structural reform in motion and taking down unnecessary barriers.
DutchIk weet zeker dat alle Europeanen van deze gelegenheid gebruik willen maken om de daadwerkelijke uitvoering van de Routekaart in gang te zetten.
I am sure that all Europeans wish to take this opportunity to promote the effective application of the Roadmap.

Sözlükte diğer kelimeler

Dutch
  • in gang te zetten

Daha fazlası Türkçe-İngilizce sözlüğünde.