"in functie" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"in functie" İngilizce çeviri

"in functie" için örnek kullanımlar

İngilizce de "in functie" için benzer çeviriler

in sıfat
English
in edat
in- edat
English
in-
English
innen fiil
functie isim

İngilizce' de "in functie" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchZolang ik in functie ben, heeft de Rekenkamer onze rekeningen nooit verworpen.
During my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
DutchVandaar dat wij de heer Duisenberg in zijn dubbele functie van harte welkom heten.
That is why we commend the official President in his dual function, Mr Duisenberg.
DutchIn de eerste plaats is afgesproken dat de nieuwe Commissie op 1 november in functie treedt.
Firstly, the agreement that the new Commission should take office on 1 November.
DutchWij zijn er zeker van dat de EIB deze functie in de toekomst zal blijven uitoefenen.
We are sure that the EIB will continue to play this role in the future.
DutchIn 1990 is er weliswaar een parlement gekozen, maar dat is nog steeds niet in functie.
Even though a parliament was legally elected in 1990, it has not yet taken up its duties.
DutchDe bovenste zijn lonen in functie van de grootte uitgezet op dezelfde manier.
The top one is wages as a function of size plotted in the same way.
DutchWe hebben discrete gegevens; geen verloop in functie van de tijd ervan.
We have discrete data elements; we don't have a time function on them.
DutchNamens dit Parlement wens ik u dan ook veel succes in uw functie.
I want to wish you every success, on behalf of Parliament, during your term of office.
DutchIn mijn functie van fungerend voorzitter van de Raad kan ik het reeds bij het begin kort houden.
As President-in-Office of the Council, I can be very brief to start with.
DutchIk hoop dat daar de eerste stap zal worden gezet om de docenten weer in hun functie te herstellen.
I hope that will be the first step towards reinstatement of these teachers.
DutchEenvoudig in functie, maar helemaal niet eenvoudig in constructie.
Simple in function, but not at all simple in how they're constructed.
DutchMevrouw de Voorzitter, in de eerste plaats wil ik weten in welke functie u deze verklaring hebt afgelegd.
Madam President, I too should like to ask in what capacity you made this statement.
DutchMijnheer de Voorzitter, postdiensten vervullen een cruciale functie in het maatschappelijk leven.
Mr President, postal services fulfil a crucial function in society.
DutchGraag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
DutchDe heer Kohl moet ervan worden overtuigd om te handelen in functie van de werkgelegenheid!
Mr Kohl must be persuaded to act in order to create jobs!
DutchEn de Commissie-Santer is ook niet sinds gisteren in functie.
Nor has the Santer Commission only been in office since yesterday.
DutchIk heb een volle en drukke agenda in de functie van Voorzitter afgerond.
I have completed a full and busy schedule as President.
DutchDat bureau zal deze functie in de toekomst blijven vervullen.
That office will continue to perform this function in the future.
DutchHoge vertegenwoordiger, wij wensen u veel succes in deze functie.
High Representative, we wish you every success in this task.
DutchToen de heer Prodi in functie trad, maakte hij nadrukkelijk een punt van de politieke verantwoordelijkheid.
When Mr Prodi began his term of office, he was very clear about political responsibility.

Sözlükte diğer kelimeler

Dutch
  • in functie

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.