"handels-" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"handels-" İngilizce çeviri

NL handels-
volume_up
{sıfat}

handels-
Het bedrijfsleven zou graag zien dat de resterende handels- en investeringsbelemmeringen werden verwijderd.
That is where the businesses want the remaining barriers to trade and investment to be removed.
handels-

İngilizce' de "handels-" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchIk vind dat wij onze handels- en investeringsbetrekkingen met India moeten uitbreiden.
I believe we should intensify our trade and investment relations with India.
DutchHet beleidskader voor handels- en investeringsontwikkelingen zal worden verbeterd.
We improve the policy framework for trade and investment development.
DutchDaarbij moet het overleg over handels- en investeringsbelemmeringen prioriteit krijgen.
In this context, priority must be given to trade and investment barriers.
DutchAls dat wel zo was, zou het een voorstel doen om het handels- en bankgeheim op te heffen.
If it did have, it would propose removing commercial and banking secrecy.
DutchHet is niet de opvatting die ten grondslag ligt aan ons handels- en industriebeleid.
It is not the idea behind our commercial and industrial policies.
DutchDe overeenkomst tussen de Gemeenschap en Laos is een handels- en samenwerkingsovereenkomst.
The agreement reached between the Community and Laos is a trade and cooperation agreement.
DutchOf gaat het om marineschepen die werden gebruikt voor handels- en transportdoeleinden?
Or are they vessels used for transport and commercial purposes?
DutchIk roep dringend op tot de ondertekening van een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Kroatië.
I earnestly appeal for the conclusion of a trade and cooperation agreement with Croatia.
DutchHet is een goede zaak dat de Europese Unie handels- en ontwikkelingsovereenkomsten met andere landen sluit.
It is good that the EU sign trade and development agreements with other countries.
DutchWij moeten met het handels- en landbouwbeleid hetzelfde doen als met het overige steunbeleid.
We must have the same standards for trade and agricultural policy as we have for aid policy in general.
DutchWij zullen overigens voorstellen doen om een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Iran te sluiten.
They discussed the need for closer cooperation within the region.
DutchDat betekent ook dat er duidelijke vooruitgang moet worden geboekt op de handels- en milieuagenda van Doha.
This also means that clear progress must be made in the trade and environmental agenda of Doha.
DutchHet bedrijfsleven zou graag zien dat de resterende handels- en investeringsbelemmeringen werden verwijderd.
That is where the businesses want the remaining barriers to trade and investment to be removed.
DutchEr wordt momenteel in de Raad gesproken over het mandaat voor een handels- en samenwerkingsovereenkomst.
The mandate for an EC trade and cooperation agreement is currently under discussion in the Council.
DutchDaarom is de EU momenteel aan het onderhandelen over een handels- en samenwerkingsovereenkomst met Iran.
That is why the EU is currently engaged in negotiating a trade and cooperation agreement with Iran.
DutchDaarmee moeten eveneens concrete, tastbare resultaten op handels- en ontwikkelingsgebied worden verzekerd.
It will also need to safeguard specific, tangible results in the sector of trade and development.
DutchHetzelfde geldt voor de handels- of associatieakkoorden.
The same applies to commercial and association agreements.
DutchDe euro zal handels-, reken- en reservemunt worden.
The euro will become a trading, monetary and reserve currency.
DutchHet land zou dan ook een aantrekkelijke partner voor de Unie moeten zijn op handels- en investeringsgebied.
Therefore, it ought to be an attractive partner for the Union where trade and investment are concerned.
DutchWe willen de bilaterale samenwerking verdiepen om handels- en investeringsstromen te stimuleren en uit te breiden.
We want to intensify bilateral cooperation in order to facilitate and expand trade and investment flows.