"constant" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"constant" İngilizce çeviri

EN

"constant" Hollandaca çeviri

NL constant
volume_up
{de}

constant
Ze heeft een thermoregulatie-mechanisme dat de temperatuur constant houdt.
There's a thermoregulation mechanism in there that keeps constant temperature.
Het Hmong-volk moeten constant vrezen dat het door Laotiaanse soldaten aangevallen wordt.
The Hmong people are living in constant fear of being attacked by Lao soldiers.
Zal hij veilig en beschermd worden of zal hij constant aan gevaar en bedreigingen blootgesteld worden?
Will it be safe and protected, or will it face constant dangers and threats?

İngilizce' de "constant" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchIk werd constant betrapt tijdens wiskundeles schetsend achter m'n lesboek.
I was endlessly getting busted in math class doodling behind the textbook.
DutchDaarmee wordt de concurrentie op de luchtvaartmarkt in de praktijk constant buiten spel gezet.
In practice, this continues to disable competition in the air transport market.
DutchWelke jonge mensen zijn nog bereid zich constant voor hun beroep als boer te moeten rechtvaardigen?
How many young people want to have to keep making excuses because they are farmers?
DutchHet voelt alsof een man achter je staat met een hamer en constant op je hoofd klopt.
I feels like you've got a man standing behind you with a hammer just hitting your head all the time.
DutchWe aten nog maar 1x per dag, constant op de vlucht, maar we hielpen waar we konden.
And we were down to eating one meal a day, running from place to place, but wherever we could help we did.
DutchDe politieke macht wordt constant verplaatst van de lidstaten naar de instellingen van de EU.
Political power is continually being shifted from the Member States to the institutions of the EU.
DutchZij zijn constant bedolven onder het werk en vaak slecht geïnformeerd.
It is consistently overworked and often ill-briefed.
DutchDe Soedanese regering moet weten dat van nu af aan de ogen van de rest van de wereld constant op haar rusten.
From now on the Sudanese Government needs to feel the eyes of the world upon it every day.
DutchIk bedoel de cultuur die je kinderen constant produceren.
I mean the culture that your kids are producing all the time.
DutchBanken zijn constant bezig met risico en onzekerheid.
Banks spend their time dealing with risk and uncertainty.
DutchTijdens de oorlog in Joegoslavië bombardeerden Amerikaanse vliegtuigen constant steden, en doodden daarbij burgers.
During the war in Yugoslavia, American aircraft continuously bombarded towns, killing civilians.
Dutch. ~~~ En dat is wat modeontwerpers ook constant doen.
(Laughter) He wanted to make it too difficult to copy, and that's what fashion designers are doing all the time.
DutchBovenop al die regels veranderen ze ook nog constant.
And on top of all off these rules, they keep changing.
DutchNu, als je het zou afdrukken lijkt het als 500 kilogram materiaal dat je constant aan het meezeulen bent.
Well, if you print it out, it looks like a thousand pounds of material that you're carrying around all the time.
DutchEr komen constant personen naar de stichting.
We get people coming to the foundation all the time.
DutchWe vormden ons constant overal een mening over.
DutchDe laatste paar maanden heb ik constant hierop gehamerd.
DutchKijk ik echter naar alle Russische bronnen waaruit de energie wordt geleverd, dan zie ik dat de toevoer constant is.
But on evaluating all the energy resources supplied from Russia, I discovered a continuous flow of energy resources.
DutchIk zie constant ondertiteling op tv."
DutchOmdat, dat is waar het om draait, de sponsors het geweldig vinden, en hij geeft haar daarom constant publiciteit via de televisie.
Because, the bottom line is, the sponsors love it, and he will expose her to television publicity all the time.