"competent" için Hollandaca-İngilizce çeviri

NL

"competent" İngilizce çeviri

EN

"competent" Hollandaca çeviri

NL competent
volume_up
{sıfat}

competent (ayrıca: in staat, gezond, bevoegd, handig)
volume_up
able {sıf.}
Ik denk niet dat iemand van de collega's hier zal kunnen bewijzen dat ik daarom minder competent ben.
I do not believe that any of the MEPs will be able to prove that I am any less competent as a result.
competent (ayrıca: bevoegd, deskundig, vakkundig, zaakkundig)
competent (ayrıca: bevoegd, bekwaam, deskundig, vakkundig)
We hebben behoefte aan een sterke Commissie, initiatiefrijk, dynamisch en competent.
We need a strong Commission which shows initiative and which is dynamic and competent.
Een aantal kandidaat-commissarissen is zonder meer competent en beschikt over een grote vakkennis op hun terrein.
Some Commissioners-designate are competent and know their portfolios well.
Het kind bleek uitstekend te kunnen lezen en was zeer competent.
The child read beautifully, it turned out, and was really very competent.

İngilizce' de "competent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

DutchDeze kwestie moet worden onderzocht door organisaties en instellingen die competent zijn op dit gebied.
The issue ought to be investigated by organisations and institutions with competence within this area.
DutchDat is uitstekend voor Europa, omdat er correct, competent en snel kan worden geholpen.
This is excellent for Europe because help can be given quickly and competently in the form of technically correct information.
DutchAls wij als Unie in heel de wereld erkenning willen, moeten wij ervoor zorgen dat wij sterk en competent zijn.
If we want to command respect on the international stage, strength and competence are the order of the day!
DutchHij is een zeer competent lid van de Commissie visserij en naar mijn mening kan het Parlement op zijn verslag vertrouwen.
Mr Busk is a very sensible member of the Fisheries Committee and I think that Parliament can have confidence in his report.
DutchDeze groep heeft niet alleen aangetoond onafhankelijk te zijn, maar is ook buitengewoon competent als het gaat om zeer gevoelige en zeer technische vraagstukken.
This group has shown its independence and its considerable competence in issues that are both highly sensitive and also extremely technical.
DutchDe landen die wel deelnemen moeten beslissen of deze personen competent genoeg zijn en qua politieke instelling geschikt zijn voor deze vertrouwensposities.
It is the participating countries that must decide whether these persons ' competence and political outlook are appropriate for this commission of trust.
DutchIk zou graag een wat inhoudelijker antwoord willen hebben op het voortreffelijk verslag van mijn collega en van de commissaris die ook competent is om te antwoorden.
I should like to have a rather more detailed response to the excellent report by my colleague, and to hear it from the Commissioner who is responsible for this dossier.
DutchAls wij vinden dat de Commissie financieel gezien niet competent is, moet daar mijns inziens een zekere politieke logica uit volgen en moeten wij onze verantwoordelijkheden op ons nemen.
Personally, I believe that if we think the Commission is financially incompetent, a certain political logic follows that, and we must face our responsibilities.
DutchCompetent gemaakt vuistbijlen duidden op wenselijke persoonlijke kwaliteiten- intelligentie, fijne motoriek, het vermogen om te plannen, nauwgezetheid en soms de toegang tot zeldzame materialen.
Competently made hand axes indicated desirable personal qualities -- intelligence, fine motor control, planning ability, conscientiousness and sometimes access to rare materials.