"yhtäkkiä" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"yhtäkkiä" İngilizce çeviri

FI yhtäkkiä
volume_up
{zarf}

yhtäkkiä (ayrıca: äkkiä, äkisti)
Ammattiyhdistysliike ja työnantajat ovat yhtäkkiä samalla puolella.
All of a sudden, the trade union and employers joined forces.
Yhtäkkiä puheet ovat muuttumassa käytännön ratkaisuiksi.
All of a sudden the rhetoric is getting down to pragmatic solutions.
Yhteisessä kannassa on yhtäkkiä valittukin vähimmäisharmonisointi.
In the common position, minimum harmonisation was all of a sudden opted for.
yhtäkkiä (ayrıca: äkkiä)
Yht'äkkiä tarvitaan 150 työntekijää henkilöstöedustuksen saavuttamiseksi.
Suddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
He saattavat myös tehdä yksittäistilauksen ja huomaavat yhtäkkiä olevansa kestotilaajia.
Or they place an order and suddenly find themselves landed with a subscription.
Kenen luvalla noissa kartoissa merimaileista on yhtäkkiä tullut kilometrejä?
On whose authority have nautical miles suddenly become kilometres on those maps?
yhtäkkiä (ayrıca: äkillisesti, äkkijyrkästi)

İngilizce' de "yhtäkkiä" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishEmme voi yhtäkkiä lakkauttaa lihan tuotantoa, sillä lehmät kantavat jo sisällään uusia vasikoita.
We cannot halt meat production overnight, because the calves are already gestating.
FinnishSe ei kuitenkaan tarkoita, että me alkaisimme yhtäkkiä lipsua periaatteistamme.
It does not automatically mean that we are going to cough up.
FinnishOn vaikea kuvitella pääomaa palvelevien laitosten haluavan yhtäkkiä valvoa menetelmiään.
We do not see money-making institutions taking swift measures to try to monitor their methods.
FinnishIstunnon puhemiehenä en voi keskeyttää yhtäkkiä esittelijän puhetta.
As the President of the sitting, I cannot simply cut off a rapporteur.
FinnishTuotantoa ei siis voida lisätä yhtäkkiä ottamalla esimerkiksi käyttöön toinen työvuoro.
Production cannot therefore be increased overnight, for instance by introducing a second shift.
Finnish3:16 Yhtäkkiä näin, että tytöt voisivat ylittää itsensä ja tehdä jotain sankarillista.
3:16 At this moment, I saw an opportunity for the girls to rise to the occasion and to become their own heroes.
FinnishKierrätystä ja uudelleenkäyttöä ei voida yhtäkkiä määrätä pakolliseksi pääkaupungista tai Brysselistä käsin.
Recycling and reuse cannot be announced out of the blue from the capital or from Brussels.
FinnishPääministeri Blair sanoi hiljattain, että on oltava painavat syyt, että voi sanoa poliisille yhtäkkiä "ei".
Mr Blair said recently that you need powerful reasons to turn round and say ‘no’ to the police.
FinnishAuton pysähtyessä poika hypähti yhtäkkiä 30 m pystysuoraan ilmaan ja katosi.
And then when they came to a stop, the boy would do a sudden vertical takeoff, 100 foot in the air, and then disappear.
FinnishEi ole mahdollista yhtäkkiä muuttaa suuntaa tietyllä alueella noudattamalla vain yhdenlaista politiikkaa.
It is impossible to try to turn the tide throughout an entire region by applying just one uniform policy.
FinnishSitten yhtäkkiä vasen aivopuoliskoni palasi
I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there.
FinnishSen sijaan 500 työntekijää irtisanottiin yhtäkkiä.
FinnishJa yhtäkkiä paikka oli täynnä lapsia joka päivä.
FinnishTarvitsemme markkinajohtoisen ratkaisun, jottemme yhtäkkiä huomaa keräävämme paristoja vain keräämisen itsensä tähden.
We need to have a market-led solution so that we do not find we are collecting things just for the sake of it.
FinnishTätä ajattelin ja toivoin, ja yhtäkkiä lentokone saavutti taas tasapainon, hiljaisuus palasi, ja laskeuduin Brysseliin.
I wondered, I wished, and straight away the plane re-entered calm and peaceful weather and I landed in Brussels.
FinnishArvoisa puhemies, jonkin aikaa kestäneen hiljaisuuden jälkeen Iran onnistuu jälleen yhtäkkiä kiinnittämään kansainvälisen huomion itseensä.
Mr President, after a period of quiet, Iran is once again attracting international attention.
FinnishHuonosti tunnettuja yhtäkkiä ja nopeasti leviäviä tautiepidemioita esiintyy varmasti jossain vaiheessa muuallakin.
Sudden and rapidly spreading epidemics of poorly understood diseases are certain to occur elsewhere and at other times.
FinnishNe luokittelivat tiettyjä tuotteita perjantaina luokkaan "AAA" ja seuraavana maanantaina laskivat niin luokituksen yhtäkkiä "BBB:hen".
These agencies rated products 'triple A' on Friday, and then downgraded them to 'triple B' on Monday.
FinnishJotkut avustukset voidaan yhtäkkiä kyseenalaistaa, kuten saimme huomata Yhdysvaltojen kanssa käymämme "banaanisodan" yhteydessä.
Some types of funding can be threatened overnight, as in the case of the banana crisis with the United States.
FinnishVähimmäis- ja enimmäisikä auttavat välttämään sitä, että ihmiset tekisivät yhtäkkiä istutuksia korvausten saamiseksi.
A minimum and maximum age helps us to avoid ad hoc plantations from being planted so as to be able to collect the premium.