"tuoda esiin" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tuoda esiin" İngilizce çeviri

FI

tuoda esiin {fiil}

volume_up
tuoda esiin (ayrıca: esittää)
tuoda esiin (ayrıca: korostaa)
tuoda esiin (ayrıca: esittää)
tuoda esiin (ayrıca: paljastaa, tuoda ilmi)
Yhteistyön turvaamiseksi on hyvin tärkeää tuoda esiin päästöt, sillä kaupungit tuottavat 80 prosenttia kasvihuonekaasuista.
In order to secure that cooperation, it is very important for emissions to be disclosed, as cities produce 80% of greenhouse gases.

İngilizce de "tuoda esiin" için benzer çeviriler

tuoda fiil
esiin zarf
English

İngilizce' de "tuoda esiin" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishToisaalta haluamme tuoda esiin eräitä vahvoja varauksia (katso etenkin kohta 3).
On the other, we wish to express strong reservations (see point 3, in particular).
FinnishKeskeisimmät seikat, jotka haluan tuoda esiin PSE-ryhmän puolesta, ovat seuraavat:
The main points I would like to raise on behalf of the PSE Group are as follows:
FinnishMietintöön ja päätöslauselmaan liittyy kaksi näkökohtaa, jotka haluan tuoda esiin.
There are two aspects of the report and resolution which I would like to pick up.
FinnishHaluaisin tuoda esiin vielä yhden aiheen.
I seem to have another minute to go, so I would like to touch on another subject.
FinnishHalusin tuoda tämän asian esiin eilen, mutta ette antanut minulle puheenvuoroa.
I wanted to raise this point yesterday, but you did not authorise me to intervene.
FinnishHaluan tuoda esiin yhden tai kaksi asiaa, joista ei keskustella niin kovin usein.
I would simply like to mention one or two cases that are not addressed very often.
FinnishTällainen asenne on mielestäni hyvin outo, ja se pitäisi tuoda selvästi esiin.
Such an attitude is distinctly odd in my opinion, and it should be clearly noted.
FinnishHaluan kuitenkin tuoda esiin niitä keskustelun näkökohtia, joita pidän keskeisinä.
I would, however, like to highlight what I feel are the key aspects of the debate.
FinnishHaluan kuitenkin tuoda esiin huolenaiheen, joka koskee naudanlihan tuontia EU:hun.
I wish to raise one concern, however, with regard to beef imports into the EU.
FinnishMuutetussa ehdotuksessa on vielä kaksi muuta kohtaa, jotka haluan tuoda esiin.
There are two other issues in the modified proposal that I want to highlight.
FinnishHaluaisin tuoda esiin erityisesti kaksi asiaa. Toinen on taloudelliset ehdot.
Two aspects require particular attention, beginning with the financial parameters.
FinnishHaluan tuoda lyhyesti esiin kolme asiaa, joista ensimmäinen koskee 1 kohtaa.
I should like to make three brief points, the first of which concerns paragraph 1.
FinnishHaluan kuitenkin tuoda esiin myös vielä olemassa olevat neuvoston jättämät aukot.
I also want to point out the remaining loopholes that the Council has left.
FinnishNäin kollegat, joita Genkin tapaus koskettaa, voisivat tuoda käsityksensä esiin.
That would allow colleagues with an interest in Genk to make their points.
FinnishArvoisa puhemies, haluan tuoda esiin kolme kohtaa Tukholman huippukokousta varten.
Mr President, I would like to make three points with regard to the Stockholm Summit.
Finnish(SV) Arvoisa puhemies, haluan tuoda esiin tämän mietinnön kaksi tärkeintä seikkaa.
(SV) Mr President, I would like to highlight two main points in this report.
FinnishHalusin tuoda esiin sen, että Pakistaniin tarvitaan vakaa ja luotettava hallitus.
I wanted to make the point that we need a stable and reliable government in Pakistan.
FinnishHaluan lopuksi tuoda esiin eurooppalaisten standardien kansainvälisen merkityksen.
Finally, I should like to mention the international importance of European standards.
FinnishHaluaisin kuitenkin tuoda esiin erään matkustamiseen liittyvät erityistilanteen.
But I would like to highlight a specific situation with regard to travel.
FinnishHaluan tuoda esiin eräitä näkökohtia, joita mielestäni on aihetta korostaa.
I should like to highlight some aspects that I think deserve to be picked out.