"tullut" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tullut" İngilizce çeviri

EN

FI tullut
volume_up
{zarf}

1. "kulkuneuvosta"

tullut (ayrıca: kotona, sisällä, paikalla, sisään)
volume_up
in {zarf}
En siis osaa vastata, mutta nyt tämän asian aika on joka tapauksessa tullut.
So I do not know why it did not, but we are now in the present time.
Nykyään lapsista on lisäksi tullut kauppiaiden suosikkikohde.
And in addition, children have nowadays become the privileged target of shopkeepers.
Kuluttajatuotteita koskevasta tiedottamisesta on tullut olennaisen tärkeää.
in writing. - Information regarding consumer products has become essential.

İngilizce' de "tullut" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishSiksi olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei aseidenvientikieltoa saa kumota.
Hence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘no’.
FinnishToinen kirjoittajan kanssa esille tullut asia koski luovuttajien saamia maksuja.
The other issue that came up between us was the question of the payment of donors.
FinnishLaitteiston mukana tullut ohjelmisto asentaa yleensä ohjaimet automaattisesti.
Software included with your hardware will usually install drivers automatically.
FinnishLissabonin sopimus ei ole tullut vielä voimaan, mutta se on jo täällä ja läsnä.
The Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, olemme tehneet sen - Lissabonin sopimus on tullut voimaan.
(DE) Mr President, we have done it - the Treaty of Lisbon has entered into force.
FinnishLyhyen ajanjakson aikana homoseksuaaleista on tullut vapaata riistaa Ugandassa.
Within a short space of time gay people have been declared fair game in Uganda.
FinnishArvoisa puhemies, mielestäni nyt on tullut aika tehdä jotain Kosovon tilanteelle.
Mr President, I think it is time to draw a line under the situation in Kosovo.
FinnishMillainen tekstistä olisi tullut, jollemme olisi kiinnittäneet huomiotanne tähän?
What kind of text would this have been if we had not brought it to your attention?
FinnishOhjelma pannaan täytäntöön sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan.
The programme will be implemented after the Treaty of Lisbon comes into force.
FinnishJos USB-laitteen mukana on tullut ohjeita, asenna laite noudattamalla niitä.
If instructions came with your USB device, use that info to install your device.
FinnishOn tullut aika kitkeä kerralla pois Haitin köyhyyden syvälle juurtuneet syyt.
It is time to tackle the deep-rooted causes of poverty in Haiti once and for all.
FinnishNykyään elinikäisestä oppimisesta on tullut haaste maallemme ja sen kansalaisille.
Today, lifelong learning is becoming a challenge for our country and its citizens.
FinnishEuroopan unionin väestörakenteellinen kehitys on näin ollen tullut käännekohtaan.
So the European Union's demographic development has reached a turning point.
FinnishNäin ollen ei tullut kysymykseenkään, että olisimme äänestäneet sen puolesta.
Under these circumstances there was no question of us supporting it with our vote.
Finnish   Arvoisa puhemies, globalisaatio on tullut jäädäkseen, ja se tuo mukanaan etuja.
   Madam President, globalisation is here to stay and it is here to bring benefits.
FinnishTämän illan keskustelussa on mielestäni tullut esiin kolme tärkeää huolenaihetta.
I think I have seen three types of fundamental concern in tonight' s debate.
FinnishErittäin tärkeä poliittisen muutoksen kausi on tullut päätökseensä Euroopassa.
This brings to an end a very important period of political change in Europe.
FinnishArvoisa komission jäsen, viittasitte ehdotuspyyntöön, johon ei tullut vastauksia.
Commissioner, you referred to a call for tenders that received no response.
FinnishUudistusta käsiteltäessä on tullut esiin paineita rikkoa näitä periaatteita.
There have been pressures to violate these principles in the debate on the reform.
FinnishNyt on tullut historiallinen tilaisuus tehdä näistä eilisen unelmista huomisen totta.
We now have a historic chance to turn yesterday's dreams into tomorrow's reality.