"tulkkaus" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tulkkaus" İngilizce çeviri

FI tulkkaus
volume_up
{isim}

tulkkaus
Tätä nykyä heiltä evätään peruspalvelut, kuten tulkkaus tai oikeusapu.
Currently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
Uudessa ympäristössä retour-tulkkaus tulee lisääntymään.
In the new environment there will be an increase in retour interpreting.
Tiedämme, että toisen kielen kautta tehty tulkkaus aiheuttaa toisinaan hieman ongelmia.
We know that our relay interpreting system causes problems now and again.

İngilizce' de "tulkkaus" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishTulkkaus ei ole tehtäviensä tasalla, ja tämä on kauhea ongelma parlamentissa.
Interpretation is not up to its task and this is a terrific problem for this House.
FinnishTulkkaus ei nimittäin ole kallista, se on tehokkainta käytännön rauhantyötä.
Translation is not costly; it is the most effective practical instrument of peace.
FinnishArvoisa puhemies, olen pahoillani, mutta tulkkaus ei ilmeisestikään täysin onnistunut.
Madam President, I am sorry, but something seems to have got lost in translation.
FinnishOlisikin kiinnostavaa, jos meillä olisi tulkkaus englannista englanniksi.
It would indeed be exciting if we had interpretation from English to English.
FinnishHuomasin joidenkin kollegojen viestittävän, että tulkkaus puuttuu.
I noticed that some colleagues were signalling that there was no interpretation.
FinnishMinusta tuntuu, että ongelmana on tulkkaus hollannista espanjaan.
I have a feeling that we should have a look at the Dutch-Spanish interpretation.
FinnishTämä koskee myös useiden syytettyjen tarvitsemaa tulkkaus- ja käännösapua.
The same goes for interpretation and translation for many defendants.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, että portugalin tulkkaus ei toimi.
Mr President, I am afraid the Portuguese interpretation is not working.
FinnishMeillä on Internet-lähetys, ja olen varma, että tulkkaus on siellä.
We have web streaming and I am sure the interpretation will be there.
FinnishNyt tulkkaus on jo päättynyt ja pyydän, että vastaatte Mulderille.
Now that the interpretation is complete, please reply to Mr Mulder.
FinnishEnglannin-, saksan- ja ranskankielinen tulkkaus on saatujen tietojen mukaan järjestetty lähes aina.
According to the report, interpretation in English, German and French is almost standard.
FinnishKunpa meillä olisikin jokaisessa täysistunnossa kaikkien mietintöjen osalta viittomakielinen tulkkaus.
I wish we could have sign language interpretation every plenary session, for every report.
FinnishLisäksi istumapaikoille kuuluu vain saksankielinen tulkkaus.
Also, we are only getting the German interpretation in our offices.
FinnishLisäksi tulkkaus puolaan puuttui jonkin aikaa, eikä siitäkään huolehdittu.
In addition, there was no interpretation into Polish for a certain time, and that was not dealt with either.
FinnishTulkkaus katkeili välillä, kun tulkki ei ymmärtänyt, mitä komission jäsen sanoi.
The interpretation disappeared from time to time, as the interpreter could not follow what the Commissioner was saying.
FinnishVoisiko hän odottaa puheenvuoron myöntämistä, jotta tulkkaus ehditään tehdä kaikille kielille?
Could he wait until he is given the floor, for the time it takes to complete the translations for everyone?
Finnish(DE) Jäikö englanninkielinen tulkkaus kuulematta joltakulta muulta?
Did anyone else not hear the English interpretation?
FinnishJos kuulemani tulkkaus oli oikein, pyytäisin häntä korjaamaan viittausta "Pohjois-Kyprokseen".
If the translation I heard was correct, I would ask him to correct the reference which he made to 'Northern Cyprus'.
FinnishMyös tulkkaus saksaksi oli erittäin ymmärrettävä.
The interpretation into German was very comprehensible too.
FinnishEn tajunnut, että tulkkaus aiheutti ongelmia.
I did not realise there was a problem with the interpretation.