"tulkittu" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tulkittu" İngilizce çeviri

EN

FI tulkittu
volume_up
{sıfat}

tulkittu (ayrıca: purettu, ymmärretty)
volume_up
decoded {sıf.}

İngilizce' de "tulkittu" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishPeriaatetta on tulkittu siten, että sillä, joka maksaa, on oikeus saastuttaa.
It has been interpreted as meaning that he who pays has the right to pollute.
FinnishJäsen Schroedter, ensinnäkin luulen, että minut on tulkittu täysin väärin.
Mrs Schroedter, I believe to begin with I was completely misinterpreted here.
FinnishSitä on tulkittu uudelleen tarkoittamaan taloutta, jonka rahat ovat loppuneet.
It has been reinterpreted to mean an economy that has run out of money.
FinnishHallintoportaissa on tulkittu väärin riittävien tulojen ja varojen käsitettä.
The notion of adequate means is incorrectly interpreted by governments.
FinnishTätä säädöstä on tulkittu komission vuonna 1993 antaman ilmoituksen yhteydessä.
This position was interpreted in a Commission communication in 1993.
FinnishMielestäni olisi hyvin vaikeaa hyväksyä, että sananne todella olisi tulkittu oikein.
I would find it very difficult to accept that your words were, in fact, interpreted correctly.
FinnishKortit ovat yksiä vanhimpia symboleja ja niitä on tulkittu monin eri tavoin.
The cards are amongst the oldest of symbols, and have been interpreted in many different ways.
FinnishTehtävä ei ole helppo, koska tilannetta on tulkittu monin eri tavoin.
It is not easy, because it has been interpreted in many different ways.
FinnishToistan vielä: sanomani ei ollut väärin tulkittu tai epäselvä.
I repeat: what I said was either incorrectly interpreted or may have been unclear.
FinnishTämä on tulkittu myös energiapoliittiseksi yhtenäisyyskutsuksi Euroopan unionissa.
All this has also been interpreted as a call for unity on energy policy within the European Union.
FinnishOli olemassa säädöksiä, ja jos niitä olisi tulkittu oikein näitä ongelmia ei olisi syntynyt.
There were orders which if correctly interpreted, would not have led to the results that they did.
FinnishSe on tulkittu asianmukaisen tuen tarjoamiseksi jäsenvaltioiden talouksien kriisissä.
It is seen as providing proper support in a context where Member States' economies are facing a crisis situation.
FinnishUskon, että perustamissopimuksen kieltä on tulkittu vähän väärin.
I believe the Treaty language is a little misrepresented.
FinnishVoisitteko vastata kahteen muuhun kysymykseeni siitä, miten sääntöjä on tulkittu muissa maissa?
Would you please answer the two other questions I asked on how the rules have been interpreted in other countries?
FinnishLopuksi totean toivoneeni, että johdannaisilla käytävää kauppaa olisi tulkittu uudenaikaisemmalla tavalla.
Finally, I had hoped that a more modern interpretation of the business in derivatives could have been found.
FinnishKaikki on tulkittu hieman omituisella tavalla.
This is all being interpreted in a slightly strange manner.
FinnishEräs naispuolinen parlamentin jäsen kohdisti sanansa suoraan minulle, enkä tiedä onko häntä tai minua tulkittu väärin.
A lady Member has addressed me directly, and I do not know whether she or I have been misinterpreted.
FinnishNäitä vapaata liikkumista koskevia poikkeustoimia on juuri tässä mielessä tulkittu rajoittavasti.
It is for this reason, then, that these measures of exception to free movement have been subject to restrictive interpretation.
FinnishKansanäänestyksen tulosta olisi tulkittu väärin silloin, jos irlantilaisia syytettäisiin, että he ovat äänestäneet laajentumista vastaan.
Wrongly interpreted, the result of the referendum implies that the Irish voted against enlargement.
FinnishMinulla on sellainen vaikutelma, että omaa äänestystäni koskeva selitys on tulkittu väärin, joten haluaisin antaa siitä oman tulkintani.
I have the impression that my own has been lost en route, and I would also like to give an explanation.