"toive" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"toive" İngilizce çeviri

FI toive
volume_up
{isim}

toive (ayrıca: himo, halu, kaipaus)
volume_up
desire {isim}
Meidän vastuullamme on toteuttaa tämä poliittinen toive käytännössä.
It is our responsibility to translate this political desire into practice.
Kuluttajien trendi ja toive näkyy yksiselitteisesti korkealaatuisten elintarvikkeiden kysyntänä.
The clear trend is for consumers to desire and demand high-quality food.
Parlamentin toive on se, että uhrien suojelua laajennetaan.
Parliament's desire is for victims' protection to be extended.
toive (ayrıca: toivo)
volume_up
hope {isim}
Valitettavasti toive, jonka esitimme tuolloin, on edelleenkin pelkkä toive.
Unfortunately, the hope that we expressed at that juncture is still just hope today.
Uskoakseni se oli myös neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission toive.
I believe that was also the hope of both the Presidency-in-Office and the Commission.
Montenegro on suuri toive Euroopan unionin laajentumiselle Länsi-Balkanille.
Montenegro is a major hope for the process of European Union enlargement across the Western Balkans.
toive (ayrıca: odotus)
On odotettavissa, että kun muutokset on saatettu päätökseen ja pantu kaikilta osin täytäntöön, teollisuudessa viriää toive puolustusmarkkinoille pääsemisestä Euroopassa ja ulkomailla.
It is to be expected that once this transformation has been completed and fully implemented the industry will formulate new expectations as regards access to defence markets in Europe and abroad.

İngilizce' de "toive" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishUseiden vuosien ajan laajentuminen oli vain harras toive; pian siitä tulee totta.
For many years enlargement has been a mere aspiration; soon it will be realised.
FinnishTämä toive tuhoutui jälleen kerran Rauf Denktashin peräänantamattoman kannan vuoksi.
These hopes were once more destroyed by the inflexible attitude of Raouf Denktash.
FinnishEuroopan parlamentti on jo kauan toivonut tätä ja nyt sen toive toteutuu.
It has been a long-standing wish of the European Parliament and it will now happen.
FinnishUkrainan toive päästä EU:n ja Naton jäseneksi ovat myös hyvin tiedossa.
The Ukrainian aspirations to EU and NATO membership are also well documented.
FinnishToive laajentumisesta edellyttää myös, että valmistelukunta menestyy.
The prospect of enlargement also requires us to make a success of the Convention.
FinnishNäissä oloissa työllisyysstrategiasta puhuminen on pelkkä tekopyhä toive.
Under these conditions, talk about an employment strategy is nothing but pious hopes.
FinnishTerveys ja terveenä pysyminen on luultavasti ihmisten yleisin toive.
The wish to be and to stay healthy is probably the most widely shared one.
FinnishYmmärrän, ettei tämä kuolemantuomio ole Nigerian hallituksen toive.
I realise that this execution is not the wish of the Nigerian Government.
FinnishTämä ei ole tulevaisuudelle esitetty toive, vaan se on toteutunut jo nyt.
It is not a wish for the future. This achievement is here with us.
FinnishSpencerin mietinnössä sen nykyisessä muodossa on toive WEU: n sisällyttämisestä unioniin.
In the Spencer Report as it stands today there is the wish to integrate the WEU into the Union.
FinnishToinen huolenaihe on toive enimmäisharmonisoinnin hyväksymisestä.
Another concern is the wish to adopt a maximum level of harmonisation.
FinnishTähän sisältyy myös toive liikkuvuuden lisäämisestä ajan mittaan, mikä olisi huomioitava suuntaviivoissa.
Implicit in this is the wish for greater stability in the guidelines over time.
FinnishMietinnössä ilmaistaan toive, joka koskee Schengen-sopimuksen integroimista yleiseen yhteisöoikeuteen.
The report wants the Schengen Agreement to be integrated into general Community law.
FinnishOn selvää, että tämä on kuitenkin vain kotimaani taholta pieni nöyrä tulevaisuutta koskeva toive.
This, however, is of course a little, humble wish for the future on the part of my country.
FinnishTämä toive on täysin vastakkainen albanialaisliikkeen esittämien itsemääräämisvaatimusten kanssa.
This wish is diametrically opposed to the Albanian movement's demand for self-determination.
FinnishToivottavasti nuorten yhteinen toive löytää kuulijansa Gleneaglesissa.
Hopefully, the collective will of the young people in particular will be listened to at Gleneagles.
FinnishTämä on toive, jonka esitän eritoten Euroopan unionin 15 jäsenvaltion hallituksille.
I extend this invitation especially to the governments of the fifteen Member States of the European Union.
FinnishLopuksi esitän teille hyvin henkilökohtaisen näkemykseni siitä, että eräs tärkeä toive on toteutumassa.
In conclusion, I would like to address a quite personal word to you.
FinnishNäyttää siltä, ettei se ole kummankaan osapuolen toive.
It seems to me that this is a position which none of the parties want.
FinnishToive saada aikaan yksimielinen päätös voi johtaa kompromisseihin, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä.
The wish to reach a unanimous decision can lead to compromises which do not stand this test.