"tilata" için Fince-İngilizce çeviri

FI

"tilata" İngilizce çeviri

volume_up
tilata {fi.} [örnek]

FI tilata
volume_up
[tilaan|tilannut] {fiil}

It is not the time merely to be commissioning further studies.
Tämän vuoden alussa tilattiin tutkimus, jossa tutkitaan vuoden 2004 tutkimuksen tuloksia ja otetaan huomioon viimeisin tekninen kehitys.
A study was commissioned at the beginning of this year, which will examine the findings of the study from 2004, taking account of the latest technical development.
Muutama vuosi sitten Irlannin sokerinjalostusala tilasi toteutettavuustutkimuksen, joka koski bioetanolin valmistusta ylijäämäisestä sokerijuurikkaasta.
A few years ago a feasibility study was commissioned by the sugar processing sector in Ireland, with a view to producing bio-ethanol using surplus sugar beet.
Voit tilata monenkokoisia paperikuvia ja maksaa ne luottokortilla.
From there, you can order prints in a variety of sizes and pay for them with a credit card.
Microsoft tekee tarjouksen käyttäjälle tarjoamalla mahdollisuutta tilata palveluja.
By providing the opportunity to subscribe for and/or order the services, Microsoft makes an offer to you.
Vanhukset ja vammaiset voivat tilata tavaransa, mikäli heillä on modeemilla varustettu tietokone.
The old and the disabled can order merchandise if their computer is fitted with a modem.
tilata (ayrıca: lahjoittaa, allekirjoittaa)
Siirry sivustoon, jossa olevan syötteen haluat tilata.
Go to the website that has the feed you want to subscribe to.
Microsoft tekee tarjouksen käyttäjälle tarjoamalla mahdollisuutta tilata palveluja.
By providing the opportunity to subscribe for and/or order the services, Microsoft makes an offer to you.
Jos haluat tilata useita uutisryhmiä, paina Ctrl-näppäintä ja napsauta tilattavia uutisryhmiä.
To subscribe to more than one newsgroup, press CTRL while clicking the newsgroups you want to subscribe to.

İngilizce' de "tilata" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

FinnishPainetun version voi tilata EKP:n tiedotusosastolta (osoite alla).
copies can be obtained by writing to the ECB’s Press and Information Division
FinnishEnnen kyseistä aikakausjulkaisua oli mahdollista tilata ainoastaan tältä palvelimelta.
Previously, Radikal was only available on that one server.
FinnishVaraosia voi nykyään tilata ainoastaan autonvalmistajalta, ei varaosien valmistajalta.
At the moment, spare parts can only be sourced from the car manufacturer, not the spare part manufacturer.
FinnishMicrosoft tekee tarjouksen käyttäjälle tarjoamalla mahdollisuutta tilata palveluja.
By providing the opportunity of subscribing for and/or ordering the services, Microsoft makes an offer to you.
FinnishPainettuja versioita voi tilata EKP:n tiedotusosastolta (osoite alla).
Hard copies can also be obtained by writing to the ECB’s Press and Information Division at the address below.
FinnishTämä on Viagra-paketti, joita nyt saa tilata Internetistä.
This is a packet of Viagra, now available over the Internet.
FinnishPainettua versiota voi tilata maksutta EKP:n tiedotusosastolta (osoite alla).
Printed copies are also available free of charge from the ECB’s Press and Information Division at the address given below.
FinnishNyt ei ole aika tilata pelkkiä lisätutkimuksia.
It is not the time merely to be commissioning further studies.
FinnishHaluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
FinnishHaluaisin tilata _[juoma]_, kiitos.
FinnishMyös uuden verokortin esimerkiksi palkkaa, sivutuloa, etuutta tai merityötuloa varten voi tilata verkon kautta.
A new tax card, for example, for salaries, supplementary income, benefits or revenue from work at sea, may also be ordered through the site.
FinnishTällä sivustolla esiteltyjen julkaisujen painettuja versioita voi tilata EU Bookshopista tai ottamalla yhteyttä julkaisijaan.
The publications on this site that are available in print can be ordered via the EU Bookshop or by contacting the publisher of the resource.
FinnishSen sijaan nämä henkilöt voivat tilata valmisteverojen alaisia tuotteita etämyynnistä omaan asuinpaikkaansa.
Instead, it will be possible for such individuals to place distance orders for products subject to excise duty, and to have them delivered to their place of residence.
FinnishMyös tämä asia on tehtävä selväksi: aina kun kunnanjohtajat valitsevat suoran hallinnointitavan, he eivät voi tilata palveluja ulkomaanmarkkinoilta.
Lastly, we must also be very clear on this question. Whenever a mayor chooses direct management, he cannot turn to external markets.
FinnishSuunnitelmissa on lisäksi kuuden muun kelluvan voimalan rakentaminen ja vieminen maihin, jotka saattavat tilata niitä ja ovat jo esittäneet kiinnostuksensa.
There are plans to build a further six for distribution to countries that may request them and have already expressed an interest.
FinnishKehittämissäätiön tutkimusraportit ovat ladattavissa maksutta verkkosivustolta, tai niitä voi tilata online-periaatteella osoitteesta www.eurofound.europa.eu.
Foundation research reports can be downloaded free of charge directly from the website or ordered online at www.eurofound.europa.eu.
FinnishHenkilöihin kohdistuvien Google-hakujen yhteydessä on joskus mahdollista tilata henkilöihin liittyviä uutisia ja muita ilmoituksia.
When you’re searching for many people on Google, you may be able receive news and other updates about them in Google Now.
FinnishRavintolisiä käytetään, ja ne ovat myös usein tarpeellisia kuluttajille, mutta käytännöt jäsenvaltioissamme ovat niin erilaiset, ja Internetin kautta voi nyt tilata kaikkea.
Food supplements are used, indeed consumers often need them, but the industry varies a great deal from Member State to Member State.
FinnishPainettu versio ilmestyy 24.10.2006, ja sitä voi tilata kirjallisesti maksutta EKP:n tiedotusosastolta tai mistä tahansa EU:n kansallisesta keskuspankista.
Hard copies will be available, free of charge, as from 24 October 2006 and can be ordered in writing from the ECB’s Press and Information Division or from any of the EU national central banks.
FinnishTiedonsaannin parantumisen ansiosta kuluttajat voivat nyt löytää parempia tuotteita ja palveluja ja tilata niitä vuorokauden jokaisena tuntina kotonaan tai työpaikalla.
Thanks to the increased information available, consumers now have the opportunity to find better goods and services, which can be accessed 24 hours a day, from home or the workplace.